SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Ryzyko sercowo-naczyniowe u chorych z toczniem układowy i zajętymi nerkami
 
Analiza statystyczna danych pochodzących z rejestrów duńskich wskazuje, że ryzyko zawału mięśnia sercowego oraz ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych są większe w grupie chorych na toczeń rumieniowaty układowy (TRU) i towarzyszące toczniowe zapalenie nerek (TZN), w porównaniu do populacji chorych z TRU bez zajęcia tego narządu. Zależności tej nie zaobserwowano dla udaru mózgu. Według różnych źródeł częstość TZN wśród pacjentów z TRU wynosić może nawet do 45%.
W badaniu, opublikowanym w wersji cyfrowej czasopisma Rheumatology, poddano ocenie ryzyko względne zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu oraz zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w grupie chorych na TRU ze współistniejącym TZN, w porównaniu do populacji niechorującej na TRU oraz chorych na TRU bez zajęcia nerek. W sumie analizą objęto 1644 pacjentów z TRU, w tym 233 z incydentem TZN w analizowanym okresie czasu (1995 - 2011). Ryzyko zawału serca oraz zgonu sercowo-naczyniowego w grupie chorych z TZN było zwiększone zarówno w początkowym, jak i późniejszym okresie choroby, podczas gdy u chorych na TRU bez zajęcia nerek tylko w przypadku długotrwałej choroby. U chorych na TRU bez zajęcia nerek, zaobserwowano blisko trzykrotnie większą częstość udarów mózgu we wczesnym okresie choroby, w porównaniu do okresu późnego, natomiast w przypadkach powikłanych zmianami nerkowymi ryzyko to było zwiększone niezależnie od czasu trwania choroby. Szacowane całkowite ryzyko udaru mózgu było dwukrotnie większe wśród chorych na TRU z zajęciem nerek, niż bez powikłań nerkowych, jednak nie uzyskano dla tej zależności istotności statystycznej.

Zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe w TRU jest wypadkową tradycyjnych czynników ryzyka (m. in. otyłość, palenie tytoniu), czynników związanych z chorobą podstawową oraz następstw stosowanego leczenia (często długotrwała glikokortykoterapia). Wyniki przedstawionego badania wskazują, że populacja chorych na TRU z powikłaniem w postaci TZN obarczona jest szczególnie wysokim ryzykiem powikłań oraz, i co warto podkreślić jest ono niezależne od czasu trwania choroby. Z tego względu chorzy ci powinni być objęci regularnymi badaniami przesiewowymi pod kątem ryzyka sercowo-naczyniowego.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe