Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Secukinumab - nowe możliwości leczenia łzs

Źródło: Mease PJ, McInnes IB, Kirkham B, Kavanaugh A, Rahman P, van der Heijde D, Landewé R, Nash P, Pricop L, Yuan J, Richards HB, Mpofu S; FUTURE 1 Study Group. Secukinumab Inhibition of Interleukin-17A in Patients with Psoriatic Arthritis. N Engl J Med. 2015 O
Autor: Andrzej Kordas |Data: 14.10.2015
 
 
Poszerzają się możliwości leczenia łuszczycowego zapalenia stawów (łzs) - niebawem planowana jest rejestracja nowego leku w tym wskazaniu - secukinumabu (Cosentyx). Lek jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko interleukinie 17A (IL-17A).
W styczniu 2015 secukinumab uzyskał rejestrację FDA do stosowania w postaci umiarkowanej i ciężkiej łuszczycy skóry. Ukierunkowanie terapii na IL-17A wydaje się uzasadnione z racji doniesień wskazujących na zwiększone stężenia tej cytokiny m.in. w surowicy, płynie stawowym, zmianach skórnych, jak również na korelację stężeń IL-17A z aktywnością choroby oraz zmianami strukturalnymi w stawach u chorych na łzs.

Na łamach NEJM opublikowano wyniki badania klinicznego 3 fazy, oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo secukinumabu w grupie 606 chorych na łzs. Pacjenci zrandomizowani zostali do trzech grup: secukinumab i.v. 10mg/kg wg schematu 0, 2, 4 tydzień, następnie podskórnie 150mg lub 75mg co 4 tygodnie lub do grupy z placebo. Pierwotny punkt końcowy badania (odpowiedź ACR20 w 24 tygodniu) uzyskało istotnie więcej chorych w grupie stosującej substancję czynną niezależnie od dawki, niż placebo (50% vs 50,5%, vs 17,3%). Większą skuteczność leczenia uzyskano również, biorąc pod uwagę odpowiedź ACR50 oraz ocenę progresji zmian strukturalnych stawów. Korzystny efekt leczenia utrzymywał się do 52 tygodnia obserwacji. U chorych stosujących secukinumab częściej obserwowano powikłania infekcyjne, szczególnie kandydozę, co wskazuje iż IL-17A odgrywa rolę w procesach immunologicznych związanych kształtowaniem odporności na infekcje bakteryjne i grzybicze. Odnotowano ponadto 6 przypadków powikłań sercowo-naczyniowych wśród chorych leczonych secukinumabem (2 zawały mięśnia serca oraz 4 przypadki udarów mózgu).

Planowana rejestracja secukinumabu obejmuje również wskazanie - zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe