REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Sekukinumab w leczeniu nawracającej choroby Behceta

Źródło: Opracował: Mikołaj Kamiński
Autor: Anna Soboń |Data: 27.07.2020
 
 
Na łamach Annals of Rheumatic Diseases ukazała się retrospektywna analiza dotycząca leczenia pacjentów z chorobą Behceta za pomocą sekukinumabu: przeciwciała monoklonalnego przeciwko interleukinie 17.
Do badania włączono pacjentów ze śluzówkową lub stawową postacią choroby Behceta, którzy wcześniej byli nieskutecznie leczeni kolchicyną, lekami modyfikującymi przebieg choroby oraz co najmniej jednym antagonistą TNF-alfa. Czas obserwacji wynosił 6 miesięcy. Sześciu pacjentów z postacią wielostawową było leczonych sekukinumabem w dawce 300 mg/miesiąc podczas gdy pozostali pacjenci dawkę 150 mg/miesiąc. Dawkę można było zwiększyć ze 150 do 300 mg/miesiąc w przypadku słabej kontroli choroby.

Analiza objęła w sumie 15 pacjentów. W trzecim miesiącu od rozpoczęcia leczenia 9 (66,7%) pacjentów uzyskało odpowiedź kliniczną, a w szóstym miesiącu 86,7%. Wszyscy pacjenci uzyskali odpowiedź kliniczną do końca drugiego roku od rozpoczęcia leczenia. Co ważne, pacjenci którzy rozpoczęli leczenie dawką 300 mg na miesiąc osiągnęli całkowitą odpowiedź do końca 6 miesiąca. W przypadku siedmiu pacjentów trzeba było zwiększyć stosowaną dawkę.

Wyniki badania wskazują, że w przypadku gdy nie możliwości uzyskania kontroli choroby Behceta o fenotypie śluzówkowym lub stawowym sekukinumab pozwala na uzyskanie odpowiedzi klinicznej w większości przypadków w ciągu trzech miesięcy.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe