SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Stężenie kwasu moczowego w surowicy a progresja zmian zwyrodnieniowych
 
U pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, niechorujących na dnę moczanową, stężenie kwasu moczowego w surowicy może być czynnikiem predykcyjnym i biomarkerem progresji zmian zwyrodnieniowych w postaci zwężenia szpary stawowej.
Analiza obrazu radiologicznego stawów kolanowych na przestrzeni 2 lat (dwa punkty kontrolne: 0 i 24 miesiące), w korelacji z pomiarem stężeń kwasu moczowego w surowicy krwi, u chorych z rozpoznaniem choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, wykazała różnice w progresji zwężenia szpary stawowej w zależności od stężeń kwasu moczowego.

Badani z wyjściowym stężeniem kwasu moczowego w surowicy ≥6,8mg/dl wykazywali większą progresję zwężenia szpary stawowej w analizowanym okresie czasu, w porównaniu do pacjentów, u których stężenia kwasu moczowego wynosiły <6,8mg/dl. W zależności od stężeń kwasu moczowego wyodrębniono pacjentów z łagodną progresją zwężenia szpary stawowej (>0,2mm/24 miesiące), szybką progresją zmian (>0,5mm/24 miesiące) oraz chorych, u których nie obserwowano postępu zmian stawowych.

Analiza obrazu rezonansu magnetycznego z kontrastem gadolinowym wskazała również na korelację stężeń kwasu moczowego, z przerostem błony maziowej i objętością płynu stawowego, jednak zależności tej nie potwierdzono w teście analizy wielowymiarowej. Jak zauważają autorzy publikacji nieprzypadkowa wydaje się wartość graniczna przy jakiej obserwowano progresję zmian zwyrodnieniowych - 6,8mg/dl. Jest to stężenie progowe dla krystalizacji moczanu sodu, które związane jest zapoczątkowaniem procesów zapalnych w stawie oraz uszkodzeniem chrząstki stawowej.

Badaniem objęto populację 88 chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów kolanowych (z negatywnym wywiadem w kierunku dny moczanowej) oraz BMI <33kg/m2. Oceny zmian radiologicznych dokonywano wg skali Kellgren-Lawence.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe