SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Terapia RZS a ryzyko zachorowania na cukrzycę
 
Badania obserwacyjne dotyczące zachorowań na cukrzycę u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS) są niejednoznaczne, choć niewątpliwie aktywny stan zapalny ma wpływ na metabolizm glukozy i insulinooporność.
U chorych z RZS przewlekłe stosowanie farmakoterapii: leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) oraz innych leków może mieć wpływ na gospodarkę węglowodanową. Najbardziej oczywistym przykładem są glikokortykosteroidy, które hamują co prawda proces zapalny, ale powodują wzrost poziomu glukozy we krwi.

Korzystne działanie na profil glikemii wykazują natomiast leki z grupy anty-TNFalfa oraz blokujące działanie IL-6, gdyż cytokiny te zwiększają oporność tkanek na insulinę oraz sprzyjają otyłości. W badaniach naukowych potwierdzono, iż hydroksychlorochina zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę, w odróżnieniu od statyn, które w badaniach przeprowadzonych w populacji ogólnej okazały się zwiększać to ryzyko. Nie wiadomo natomiast jaki jest wpływ statyn na chorych z RZS.

Wpływ poszczególnych LMPCh na metabolizm glukozy ma bardzo istotne znaczenie praktyczne. RZS podobnie jak i cukrzyca istotnie zwiększają ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Poprzez dobór terapii, która korzystnie wpłynie na glikemię można jednocześnie modyfikować oba te czynniki, co poprawi wyniki leczenia: czas przeżycia i jakość życia chorych.

W badaniu wykorzystano dane pochodzące z rejestrów prowadzonych w latach 2000-2014 w Stanach Zjednoczonych. U 13 669 chorych z RZS (mediana czasu obserwacji 4.6 lat) odnotowano 1139 incydentów zachorowania na cukrzycę. Ryzyko zachorowania na cukrzycę u chorych z RZS okazało się być wyższe niż w populacji ogólnej. Wykazano istotny statystycznie związek między zachorowaniem na cukrzycę a stosowaniem statyn oraz glikokortykosteroidów (skorygowany współczynnik ryzyka odpowiednio HR=1.31 i HR=1.56). Natomiast ryzyko cukrzycy było zmniejszone przy stosowaniu hydroksychlorochiny (HR 0.67) i abataceptu (HR 0.52). Co ciekawe w przypadku stosowania hydroksychlorochiny jednocześnie z glikokortykosteroidami nie obserwowano wzrostu ryzyka zachorowania na cukrzycę HR=0.69.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe