REUMATOLOGIA
Reumatoidalne zapalenie stawów
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Tocilizumab nie zwiększa ryzyka sercowo-naczyniowego

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: AK/Arthritis Rheumatol. 2017 Jun;69(6):1154-1164. doi: 10.1002/art.40084.
Analiza danych 28 tysięcy pacjentów nie wykazała zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego związanego ze stosowaniem tocilizumabu, wśród chorych na RZS, którzy w przeszłości leczeni byli co najmniej jednym lekiem biologicznym.
Tocilizumab jest lekiem biologicznym (antagonistą receptora interleukiny 6) stosowanym w aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Wyniki badań klinicznych wskazują na niekorzystny wpływ leku na profil lipidowy, w tym zwiększenie stężenia cholesterolu LDL w surowicy. Biorąc pod uwagę fakt, że pacjenci z RZS mają zwiększone dwukrotnie ryzyko sercowo-naczyniowe, co wynika z nakładania się na tradycyjne czynniki ryzyka, następstw przewlekłego stanu zapalnego, niekorzystny wpływ leku na gospodarkę lipidową nabiera szczególnego znaczenia. Jednak jak wskazują wyniki badania zamieszczonego w Arthritis and Rheumatology, nie wykazano, aby pacjenci leczeni tocilizumabem mieli zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe.

Wnioski wyciągnięto na podstawie analizy danych pochodzących z kohortowego badania obejmującego populację ponad 28 tysięcy chorych (dane pochodzące z trzech różnych baz danych). Kryterium włączenia stanowiło rozpoczęcie terapii tocilizumabem lub inhibitorem TNF alfa (grupa kontrolna) oraz stosowanie w przeszłości leczenia co najmniej jednym lekiem biologicznym (inhibitorem TNF alfa, tofacitinibem lub abataceptem). Średni wiek chorych wynosił 71 lat, 51 lat i 53 lata w zależności od populacji. Chorzy z rozpoznaniem wyjściowo choroby sercowo-naczyniowej stanowili w ramieniu z tocilizumabem 14,3%, a w ramieniu z inhibitorem TNF alfa 13,5%. Pierwotnym punktem końcowym badania była hospitalizacja z przyczyn sercowo-naczyniowych (zawału mięśnia serca lub udaru) w okresie obserwacji wynoszącym średnio 0,9±0,7 lat, maksymalnie 4,5 roku. Dodatkowo oceniano częstość zabiegów rewaskularyzacji, ostrych zespołów wieńcowych, występowanie niewydolności serca oraz zgonów niezależnie od przyczyny. Częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych w grupie leczonej tocilizumabem wynosiła 0,52/100 pacjento-lat, a w grupie leczonej inhibitorem TNF alfa 0,59/100 pacjento-lat.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.