Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Trudności w prowadzeniu leczenia chorych z RZS
Źródło: AK/Ann Rheum Dis. 2018 Dec;77(12):1705-1709.Characteristics of difficult-to-treat rheumatoid arthritis: results of an international survey.
Autor: Alicja Kostecka |Data: 12.12.2018
 
 
W badaniu ankietowym rozesłanym pocztą elektroniczną i kierowanym do lekarzy reumatologów analizowano potencjalne trudności będące powodem niepowodzeń w leczeniu chorych z RZS. Łącznie 410 reumatologów lub lekarzy w trakcie specjalizacji z 33 krajów przesłało odpowiedzi na pytania ankietowe (2 dotyczyły miejsca pracy i doświadczenia, 4 pytania zamknięte odnosiły się do definicji RZS trudnego w leczeniu, 3 pytania miały charakter otwarty).
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to najczęstsza z układowych chorób tkanki łącznej. W leczeniu tej choroby dysponujemy coraz większą liczbą leków o udowodnionej skuteczności. Prowadzonych jest szereg badań klinicznych randomizowanych i obserwacyjnych. Zgodnie z aktualną wiedzą postępowanie w RZS oparte jest o rekomendacje, które w sposób precyzyjny wskazują poszczególne etapy leczenia począwszy od rozpoznania i szybkiego włączenia leczenia, poprzez wyznaczenie celu terapii i monitorowania aktywności choroby do modyfikacji terapii w wyznaczonym czasie. Pomimo tego u około 5%-20% chorych, u których prowadzona jest terapia zgodnie z aktualną wiedzą i doświadczeniem, nadal występują objawy związane z chorobą, co można określić mianem RZS trudnego do leczenia.

Definiując RZS trudne w leczeniu uwzględniono utrzymywanie się objawów aktywnej choroby, przewlekłe zmęczenie, brak uzyskania celu terapii po zastosowaniu kilku leków z grupy LMPCh (oporność na leczenie), brak możliwości redukcji glikokortykosteroidów. Respondenci mieli zróżnicowane opinie co do konkretnych wartości dla powyższych czynników. Dodatkowo wskazali szereg innych elementów, które należy uwzględnić w określaniu choroby trudnej w leczeniu m.in. współwystępowanie innych chorób, obecność objawów pozastawowych czy progresję radiograficzną choroby. Wypełniający ankiety wypowiadali się również jakie mają oczekiwania względem rekomendacji , jakie problemy w ich opinii powinny w przyszłości zostać w nich uwzględnione. Najczęściej wymieniano: postępowanie u chorych z RZS i chorobami współistniejącymi (głównie choroba sercowo-naczyniowa, infekcje i nowotwory) oraz z objawami pozastawowymi, problemy farmakoterapia (strategia redukcji leków, działania niepożądane), metody leczenia zespołów bólowych.

Uzyskane wyniki będą pomocne w dalszych pracach nad ustalaniem wspólnego konsensusu w postępowaniu w przypadku RZS trudnego w leczeniu.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe