Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Upadacytynib – nowy lek w RZS

Autor: Alicja Kostecka |Data: 21.08.2019
 
 
FDA zatwierdziła doustny inhibitor JAK - upadacytynib dla dorosłych w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego reumatoidalnym zapaleniem stawów RZS, którzy nie reagują odpowiednio lub nie tolerują metotreksatu (MTX).
Upadacytynib 15 mg podawany jest raz na dobę. Lek będzie dostępny w Stanach Zjednoczonych jeszcze w tym miesiącu.

Upadacytynib został zatwierdzony na podstawie danych z programu SELECT, który objął około 4400 pacjentów w pięciu badaniach.. Do badań włączono różnych pacjentów z RZS, w tym tych, którzy doświadczyli niepowodzenia leczenia lub nie tolerowali leków przeciwreumatycznych lub reagowali niewłaściwie na metotreksat.

W badaniu SELECT-EARLY w 12. tygodniu 52% pacjentów wcześniej nieleczonych MTX, którzy byli leczeni upadacytynibem, doświadczyło poprawy o co najmniej 20% według kryteriów American College of Rheumatology (ACR20), w porównaniu z 28% leczonych MTX . Upadacytynib nie jest wskazany u pacjentów nieleczonych wcześniej metotreksatem.

W badaniu SELECT-MONOTHERAPY w 14 tygodniu 68% pacjentów z MTX leczonych upadacytynibem osiągnęło ACR20, w porównaniu z 41% pacjentów, którzy kontynuowali leczenie MTX.
W SELECT-COMPARE w 12. tygodniu 71% pacjentów z MTX, którzy byli leczeni upadacytynibem i MTX, osiągnęło ACR20, w porównaniu z 36%, którzy byli leczeni placebo plus MTX.
W grupie SELECT-BEYOND w 12. tygodniu 65% pacjentów, którzy byli leczeni upadacytynibem osiągnęło ACR20, w porównaniu z 28% pacjentów otrzymujących placebo.
Około 30% pacjentów leczonych upadacytynibem uzyskało remisję kliniczną, ocenianą na podstawie aktywności choroby - C-reaktywnych białek <2,6 (DAS28-CRP <2,6), w 12 tygodniu w SELECT-COMPARE i w 14 tygodniu w SELECT -MONOTERAPIA, w porównaniu z 6% pacjentów otrzymujących placebo plus MTX i 8% otrzymujących MTX.

Najczęstsze działania niepożądane związane z upadacitinibem obejmują zakażenia górnych dróg oddechowych, nudności, kaszel i gorączkę. Etykieta leku zawiera ostrzeżenia o poważnym ryzyku infekcji i chłoniaków.

W jednym z tych badań SELECT-COMPARE , upadacytynib uzyskał lepsze wyniki niż placebo pod względem odsetka pacjentów, którzy osiągnęli kryteria American College of Rheumatology dotyczące poprawy o 20% (ACR20) w 12. tygodniu. Inhibitor JAK był również lepszy niż adalimumab pod względem odsetka pacjentów, którzy osiągnęli ACR50 w 12. tygodniu, a także w zmniejszeniu bólu i poprawie jakości życia, mierzonej wskaźnikiem niepełnosprawności w kwestionariuszu oceny stanu zdrowia.

Odsetek pacjentów ze zdarzeniami niepożądanymi był wyższy u pacjentów otrzymujących upadacytynib niż u pacjentów otrzymujących placebo, ale podobny do tych, którzy otrzymali adalimumab. Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe były podobne we wszystkich badanych grupach.

Upadacytynib jest trzecim, po baricytynibie i tofacitinibie zatwierdzonym przez FDA inhibitorem JAK w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe