REUMATOLOGIA
Twardzina układowa
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Utrata masy ciała w twardzinie układowej - czynniki predykcyjne

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Anna Soboń
|
Znaczny ubytek masy ciała, bardzo często odnotowywany już na początku choroby, jest czynnikiem niekorzystnym rokowniczo u chorych z twardziną układową (ang. systemic sclerosis, SSc). Zmiany w przewodzie pokarmowym (m.in. zaburzenia połykania, objawy zgagi, wzdęcia, zaburzenia wchłaniania, biegunki, zaparcia) należą do typowych manifestacji SSc i mogą być powiązane z utratą masy ciała. Jednak należy brać pod uwagę wiele innych potencjalnych przyczyn redukcji wagi tj. zaburzenia nastroju, ograniczenie funkcji ręki, a także dysfunkcja narządów wewnętrznych.
Na podstawie danych zgromadzonych w rejestrze w ramach organizacji EUSTAR dokonano analizy porównując dane kliniczne chorych z SSc i istotnym ubytkiem masy ciała (n=438) oraz chorych z SSc bez ubytku masy ciała (n=3169). Uwzględniono dane chorych, u których kontrolna wizyta z ocena masy ciała i stanu klinicznego została przeprowadzona po 3 miesiącach, ale przed upływem 12 miesięcy. Przyjęto definicję istotnej utraty masy ciała zgodnie z obowiązującą praktyką: powyżej 4,5kg albo co najmniej 5% przez 5 miesięcy.

U chorych z ubytkiem masy ciała mediana redukcji masy ciała wyniosła 6kg (4.3-8) , 8% (6-12%). W grupach badanych nie wykazano istotnych różnic dla wieku chorych. Czynnikami predykcyjnymi utraty masy ciała były: krótszy czas trwania choroby, przyspieszone OB, podwyższone CRP, podwyższone CK oraz nadciśnienie płucne i włóknienie płuc. W aspekcie praktycznym w grupie chorych z twardzina układową należy zwrócić uwagę na grupe pacjentów z wysokim ryzykiem ubytku masy ciała i odpowiednio wcześnie wdrożyć działania prewencyjne.

Autorzy tego doniesienia naukowego w oparciu o uzyskane wyniki analizy danych pochodzących z praktyki klinicznej podkreślają, iż w ocenie ryzyka ubytku masy ciała u chorych z twardzina układową nie można opierać się wyłącznie na dolegliwościach związanych z zajęciem przewodu pokarmowego w przebiegu choroby.

Źródło: Hughes M, Heal C, Siegert E, Hachulla E, Airó P, Riccardi A, Distler O, Matucci-Cerinic M; EUSTAR Collaborators. Significant weight loss in systemic sclerosis: a study from the EULAR Scleroderma Trials and Research (EUSTAR) database. Ann Rheum Dis. 2020 Aug;79(8):1123-1125.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.