Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Większe ryzyko chorób przewlekłych u potomstwa matek chorujących na RZS
Źródło: AK/Children Born by Women With Rheumatoid Arthritis and Increased Susceptibility for Chronic Diseases: A Nationwide Cohort Study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Aug;70(8):1192-1197
Autor: Alicja Kostecka |Data: 17.09.2018
 
 
Nowe wnioski płyną z opublikowanego na łamach Arthritis Care & Research badania duńskich naukowców. Wskazują oni, że dzieci matek, które w okresie ciąży chorowały na RZS, obarczone są większym ryzykiem niektórych schorzeń - RZS, chorób tarczycy, padaczki. Związane jest to z koniecznością objęcia długofalową obserwacją tej grupy młodych osób.
Wnioski oparto na analizie danych, o żywo urodzonych noworodkach, pochodzących z duńskich rejestrów krajowych w okresie od stycznia 1989 do grudnia 2013 roku. Zgromadzono dane o 2106 noworodkach urodzonych przez matki chorujące na rzs. Grupę kontrolną stanowiło ponad 1 370 000 żywych noworodków urodzonych przez niechorujące na rzs kobiety. Badaniem objęto tylko osoby na stałe zamieszkujące Danię - przez okres co najmniej 10 lat poprzedzających ciążę. Dokonano analizy 15 grup schorzeń z zakresu chorób somatycznych i psychiatrycznych, w okresie dzieciństwa i w wieku młodzieńczym w omawianej populacji. Średni okres obserwacji wynosił 13,7 lat. Zaobserwowano, że kobiety chorujące na rzs zachodziły w ciążę w późniejszym wieku. Ponadto ich dzieci częściej rodziły się przedwcześnie (10,1% vs 6,2%), były zbyt małe w stosunku do wieku ciążowego (5,1% vs 3,8%) oraz częściej rozwiązywano u nich ciążę drogą cięcia cesarskiego (28,2% vs 15,0%). Długoterminowa analiza zachorowalności w grupie dzieci matek chorujących na rzs wykazała zwiększone ryzyko wystąpienia chorób tarczycy (hazard ratio, HR 2,19), padaczki (HR 1,61) oraz rzs (HR 2,89).

Długość czasu trwania choroby matki przed ciążą nie wpływała na ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych schorzeń u potomstwa. Nie wykazano istotności statystycznej dla takich grup chorób jak przewlekłe choroby płuc w tym astma (HR 1,16), czy zaburzenia psychiatryczne (HR 1,15).
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe