REUMATOLOGIA
Reumatologia wieku dziecięcego
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ leków przeciwzapalnych na występowanie zapalenia błony naczyniowej wśród pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów

Źródło: Impact of Antiinflammatory Treatment on the Onset of Uveitis in Juvenile Idiopathic Arthritis: Longitudinal Analysis From a Nationwide Pediatric Rheumatology Database; Tappeiner C, Schenck S, Niewerth M, Heiligenhaus A, Minden K, Klotsche J.; Arthritis Ca
Autor: Aleksandra Lang |Data: 22.03.2016
 
 
Tappeiner i wsp., opierając się na danych niemieckiego Narodowego Rejestru Pediatrycznych Chorób Reumatologicznych, zaprojektowali badanie, którego celem była ocena wpływu stosowania metotreksatu i/lub leków z grupy inhibitorów TNF-alfa na występowanie zapalenia błony naczyniowej u pacjentów z MIZS. Wyniki opublikowano na łamach Arthritis Care & Research.
Badaniem objęto 3512 pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (średni wiek 8.3 ± 4.8 lat; 65% - płeć żeńska; 53% - obecność przeciwciał przeciwjądrowych, średni wiek początku choroby 7.8 ± 4.8 lat). Średni czas obserwacji wyniósł 3.6 ± 2.4 lat. U 180 pacjentów z grupy badanej (5.1%) w czasie 1 roku od wystąpienia zapalenia stawów wystąpiło zapalenie błony naczyniowej. Po tym czasie zapalenie błony naczyniowej wystąpiło u 251 pacjentów (7.1%). Terapia lekami modyfikującymi przebieg choroby (DMARD) w roku poprzedzającym wystąpienie zapalenia błony naczyniowej istotnie zmniejszała to ryzyko. Taką zależność obserwowano zarówno wśród chorych leczonych metotreksatem (HR 0.63), jak i inhibitorami TNF-alfa (HR 0.56, p<0.001).
Bardzo korzystne było rozpoczęcie leczenia metotreksatem w czasie pierwszego roku od wystąpienia objawów młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (HR 0.29, P < 0.001), jak również leczenie skojarzone metotreksatem i inhibitorem TNF-alfa (HR 0.10, p<0.001).

Podsumowując, stosowanie leków modyfikujących przebieg choroby u chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów znamiennie redukowało ryzyko wystąpienia zapalenia błony naczyniowej. W największym stopniu na redukcję tego ryzyka wpływało rozpoczęcie leczenia metotreksatem w czasie pierwszego roku od początku choroby oraz skojarzone leczenie metotreksatem i inhibitorem TNF-alfa.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe