REUMATOLOGIA
Spondyloartropatie
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ palenia tytoniu na zmiany radiologiczne u chorych na osiową spondyloartropatię

Źródło: Elena Nikiphorou, Sofia Ramiro, Alexandre Sepriano et al. Do Smoking and Socioeconomic Factors Influence Imaging Outcomes in Axial Spondyloarthritis? Five-Year Data From the DESIR Cohort. Arthritis & Rheumatology Vol. 72, No. 11, November 2020, pp 1855–1862
Opracowała: Marta Madej
Redaktor: Anna Soboń |Data: 23.12.2020
 
 
Negatywny wpływ palenia tytoniu widoczny jest w wielu obszarach ludzkiego zdrowia. Między innymi dobrze udokumentowane jest negatywne oddziaływanie palenia tytoniu w przypadku chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Jak donoszą badacze, palenie tytoniu wpływa również niekorzystnie na postęp zmian radiologicznych w grupie chorych z osiową spondyloartropatią (SpA, spondyloarthritis). Dane opublikowane przez Nikiphorou E i wsp. wskazują, że palenie tytoniu oraz status socjoekonomiczny, znacząco wpływają na progresję zmian radiologicznych w zakresie kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych w populacji chorych z osiową SpA.
Zaobserwowano istotny związek pomiędzy paleniem tytoniu (aktualny palacz vs niepalący), a nasileniem zmian zapalnych stawów krzyżowo-biodrowych w pięcioletnim okresie obserwacji. Zjawisko to obserwowano tylko w populacji chorych będących pracownikami fizycznymi i osób z niskim poziomem wykształcenia. U wszystkich chorych na osiową SpA palenie tytoniu, niezależnie od wieku, płci, czynników socjoekonomicznych, parametrów laboratoryjnych i stosowanego leczenia, związane było z obecnością zmian zapalnych kręgosłupa oraz progresją zmian destrukcyjnych w stawach krzyżowo-biodrowych. Badaniem objęto 406 chorych (kohorta DESIR, Devenir des Spondylarthropathies Indifferérenciées Récentes) z rozpoznaniem osiowej SpA (88% HLA B27+), spośród których 40% stanowili palacze.

Średnia aktywność choroby według BASDAI wyjściowo wynosiła 4,2±2,0. Analizy zmian radiologicznych dokonano w trzech punktach czasowych – wyjściowo, po 2 latach i po 5 latach. Ocenie poddano radiogramy kręgosłupa (mSASSS), obraz stawów krzyżowo-biodrowych (wg zmodyfikowanej skali nowojorskiej) oraz obraz rezonansu magnetycznego kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych (wskaźnik SPARCC).

Wyniki badania potwierdzają wcześniejsze doniesienia, że mechaniczne obciążenie (praca fizyczna), w połączeniu z paleniem tytoniu niekorzystnie wpływają na zmiany zapalne kręgosłupa i stawów krzyżowo-biodrowych u chorych z osiową SpA.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe