REUMATOLOGIA
Krystalopatie
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wykrywanie złogów moczanu sodu u pacjentów z hiperurykemią oraz objawową dną moczanową

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Anita Jóźwiak
|
Źródło: Urate crystal deposition in asymptomatic hyperuricaemia and symptomatic gout: a dual energy CT study. Dalbeth N, House ME, Aati O, Tan P, Franklin C, Horne A, Gamble GD, Stamp LK, Doyle AJ, McQueen FM. Ann Rheum Dis. 2015 May;74(5):908-11.
Zwiększone stężenie kwasu moczowego w surowicy powyżej progu jego rozpuszczalności tj. 6,8 mg/dl związane jest z tworzeniem się kryształów mocznanu jednosodowego. Złogi mogą powstawać w obrębie stawów, w tkankach miękkich oraz narządach. Tomografia komputerowa o podwójnej energii (dual energy computed tomography – DECT) znajduje zastosowanie w wykrywaniu odkładających się kryształów i ich ocenę zarówno pod kątem jakościowym jak i ilościowym.
Dna moczanowa jest zapalną chorobą stawów spowodowaną odkładaniem się kryształów moczanu sodu. U niektórych osób pomimo hiperurykemii nie dochodzi do wystąpienia objawów dny mocznowej.

W badaniu przeprowadzonym przez naukowców z Nowej Zelandii analizowano rozmieszczenie oraz ilość złogów moczanu sodu u pacjentów z objawami dny moczanowej oraz bezobjawową hyperurykemią. Badanie TK stóp metodą DECT wykonano u pacjentów z hyperurykemią bezobjawową (n=25) oraz chorych z dną moczanową (udowodnioną obecnością kryształów, bez stwierdzanych w badaniu klinicznym guzków dnawych, n=33).

W badaniu tomografii komputerowej (DECT- dual energy CT) stóp zobrazowano obecność złogów moczanu sodu u 6/25 (24%) pacjentów z hiperurykemią, 11/14 (79%) z wczesnym rozpoznaniem dny moczanowej (<3 lat występowania objawów klinicznych), 16/19 (84%) z rozpoznaniem późnej dny moczanowej. Zarówno u badanych z hiperurykemią jak i dną moczanową złogi były obecne i w stawach i w ścięgnach w badanym obszarze. Istotnie większą objętość złogów stwierdzano w grupie chorych z wczesną i późną dną moczanową w porównaniu z bezobjawową hiperurykemią. Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że do odkładania się kryształów moczanu sodowego dochodzi zarówno u osób z bezobjawową hiperurykemią jak i chorych z dną moczanową, jednakże ilość (objętość) złogów może mieć wpływ na wystąpienie objawów klinicznych typowych dla dny moczanowej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.