SPECJALIZACJE REUMATOLOGIA
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zaburzenia poznawcze u chorych na RZS
Źródło: AK/Cognitive Impairment in Rheumatoid Arthritis: A Systematic Review. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018 Jan;70(1):39-52. doi: 10.1002/acr.23243
Autor: Alicja Kostecka |Data: 23.01.2018
 
 
Wyniki badań obserwacyjnych wskazują, że zaburzenia poznawcze mogą stanowić ważny problem kliniczny u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Choć dotychczasowe dane dotyczące problemu nie są jednoznaczne, są badania wskazujące na wyraźny związek rzs z zaburzeniami poznawczymi, szczególnie o charakterze demencyjnym.
Obecność zaburzeń poznawczych może znacząco wpływać na codzienne funkcjonowanie, radzenie sobie z problemami wynikającymi z ograniczenia sprawności ruchowej chorego oraz przestrzeganie zaleceń lekarskich. Patomechanizm zjawiska nie jest poznany. Wśród możliwych czynników wymieniane są między innymi zmiany zapalne/demielinizacyjne w centralnym układzie nerwowym, zaburzenia wtórne do zespołu metabolicznego, a także ból, przewlekłe zmęczenie, zaburzenia snu, czy zaburzenia depresyjne. Wpływ na występowanie zaburzeń poznawczych mogą mieć również przewlekle stosowane leki jak glikokortykosteroidy oraz podstawowy lek w terapii rzs - metotreksat.

Meade i wsp. dokonali przeglądu piśmiennictwa dotyczącego problemu zaburzeń poznawczych u chorych na rzs. Spośród blisko 2000 prac, które ukazały się na przestrzeni lat 1994 - 2016, ostateczną analizą objęto 15 publikacji (w sumie 749 badanych), w których wykorzystano standaryzowane narzędzia oceny funkcji poznawczych. W rezultacie wykazano, że pacjenci z rzs mieli znacząco gorsze wyniki testów poznawczych w porównaniu do przyjętych grup kontrolnych (osoby zdrowe lub inne populacje chorych). Zaburzenia poznawcze szczególnie dotyczyły obszaru funkcji werbalnych, pamięci, koncentracji. W niektórych badaniach obserwowano związek zaburzeń poznawczych z czynnikami demograficznymi (wiek, wykształcenie), klinicznymi (aktywność choroby), czy psychogennymi - jednak wpływ tych czynników nie jest jednoznaczny pomiędzy analizowanymi badaniami. Konieczne są dalsze badania pozwalające na realną ocenę częstości i znaczenia klinicznego zaburzeń funkcji poznawczych w populacji chorych na rzs.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe