REUMATOLOGIA
Osteoporoza
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zanieczyszczenie środowiska a osteoporoza

Udostępnij:
Tagi: osteoporoza
Czynniki genetyczne odgrywają niewielką rolę w złamaniach i gęstości kości. To profil środowiskowy w postaci ekspozycji na zanieczyszczenia jest prawdopodobnie głównym czynnikiem wywołującym tę chorobę, co może zmienić nasze myślenie o etiologii osteoporozy.
Dorośli, szczególnie ci o niskich dochodach i w starszym wieku mają zwiększone ryzyko złamań kości i utraty gęstości mineralnej kości w wyniku osteoporozy i długotrwałego narażenia na zanieczyszczenie powietrza, wynika z badań opublikowany w the Lancet Planetary Health.

Do tej pory badania udokumentowały zagrożenia dla zdrowia związane z zanieczyszczeniem powietrza na układ krążenia i układ oddechowy, po nowotwór i zaburzenia poznawcze, a obecnie włączono w to osteoporozę.
Przeprowadzono dwa niezależne badania w celu określenia związku między stężeniem substancji stałych w otoczeniu a zdrowiem kości. W pierwszym badaniu naukowcy analizowali dane 9,2 milionów osób w wieku co najmniej 65 lat w Stanach Zjednoczonych w latach 2003-2010 w celu określenia związku między długoterminowym stężeniem cząstek stałych poniżej 2,5PM z osteoporozą a przyjęciem do szpitala.
Częstość przyjęć do szpitala z powodu złamań była wyższa w zbiorowiskach o wyższych rocznych stężeniach 2,5 PM w porównaniu do niższych stężeń. Wskaźnik przyjęć do szpitala w przypadku złamania kości był o 4,1% wyższy przy każdym wzroście IQR o 2,5 raza (RR = 1,041; 95% CI, 1,03-1,051).

W drugim badaniu naukowcy analizowali dane z Boston Community na temat 692 mężczyzn (średni wiek 46,7 lat) o niskich dochodach, aby określić związek między długoterminowym działaniem tlenku węgla o stężeniu 2,5 PM a biomarkerami homeostazy wapnia w surowicy i rocznym wskaźnikiem BMD w ciągu 8 lat.

Wskaźniki BMD na początku badania nie były związane z 2,5 PM lub stężeniami tlenku węgla na terenie zamieszkania uczestników badania. Jednak podczas 8-letniej obserwacji uczestnicy mieszkający na obszarach o wyższych stężeniach zanieczyszczeń mieli większy spadek wskaźnika BMD w wielu miejscach anatomicznych. Wartość BMD szyjki kości udowej zmniejszała się o 0,08% rocznie, z każdym wzrostem 1 IQR.
Badania potwierdzają związek między długotrwałym narażeniem na zanieczyszczenia powietrza a obniżoną zdrowotnością kości, szczególnie wśród starszych osób o niskich dochodach. Poprawa stanu środowiska może przyczynić się do znacznego polepszenia zdrowia kości, zapobiegania złamaniom kości i obniżenia kosztów zdrowotnych związanych ze złamaniami, szczególnie w populacjach osób starszych i o niskich dochodach.

Osteoporoza i jej następstwa złamania kruchości stanowią jeden z najważniejszych problemów zdrowia publicznego na całym świecie, ponieważ złamanie wpływają na śmiertelność populacji. Badania potwierdzają, że czynniki genetyczne odgrywają niewielką rolę w złamaniach i gęstości kości. To profil środowiskowy w postaci ekspozycji na zanieczyszczenia jest prawdopodobnie głównym czynnikiem wywołującym tę chorobę, co może zmienić nasze myślenie o etiologii osteoporozy.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.