REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zapalenie błony maziowej w chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego jako cel terapeutyczny

Źródło: Synovial tissue volume: a treatment target in knee osteoarthritis (OA). O'Neill TW, Parkes MJ, Maricar N, Marjanovic EJ, Hodgson R, Gait AD, Cootes TF, Hutchinson CE, Felson DT. Ann Rheum Dis. 2016 Jan;75(1):84-90.
Autor: Aleksandra Lang |Data: 13.01.2016
 
 
Zapalenie błony maziowej (synovitis) jest częstym zjawiskiem w chorobie zwyrodnieniowej stawów (ChZS). Na podstawie dotychczasowych obserwacji przypuszcza się, że właśnie zapalenie błony maziowej może być istotnym czynnikiem wpływającym na odczuwanie dolegliwości bólowych w ChZS.
W czasie zabiegu artroskopii wykonywanego z powodu objawowej choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego (ChZSK) u około 50% stwierdza się zmiany o charakterze synovitis, natomiast przy obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego odsetek zmian zapalnych błony maziowej jest jeszcze większy. Badanie MR z kontrastem jest badaniem z wyboru w celu uwidocznienia, a także dokonania pomiaru objętości błony maziowej (STV- synovial tissue volume). Podanie kontrastu pozwala na dobre różnicowanie tkanek miękkich stawu kolanowego. Grupa badaczy postanowiła sprawdzić czy rzeczywiście odczuwanie bólu ma związek z objętością błony maziowej, a także zbadać zakres działania wykonanych dostawowo iniekcji preparatów glikokortykosteroidowych (GKS).
W badaniu otwartym wzięło udział 120 osób powyżej 40 r.ż. z objawową chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego (średnia wieku 62.3; 52% stanowiły kobiety). Punkcję stawu kolanowego wykonywano z dostępu przyśrodkowego, pobrany płyn był przesyłany do analizy laboratoryjnej, następnie do stawu podawano 80 mg metyloprednizolonu. Nie stosowano leków znieczulających. Badanie MR z kontrastem stawu kolanowego było wykonywane tuż przed podaniem GKS dostawowo oraz po podaniu leku w przeciągu 20 dni. Na leczenie GKS dostawowo dobrze odpowiedziało 85 osób. Poprawę zdefiniowano na podstawie kryteriów ustalonych według OARSI-OMERACT. W badanej grupie po iniekcji dostawowej odnotowano zmniejszenie odczuwanego bólu, jak również zmniejszenie STV w badaniu MR. Spośród 85 osób, u których nastąpiła poprawa po iniekcji, u 57 doszło do nawrotu objawów, w wykonanym wówczas MR u 48 stwierdzono zwiększenie STV w stosunku do poprzedniego badania MR. U 23/85 osób poprawa utrzymywała się i badanie MR wykonano u nich rutynowo po 6 miesiącach od iniekcji dostawowej, a w badaniu tym nie odnotowano wzrostu STV.
Na podstawie analizy statystycznej stwierdzono korelację między wzrostem objętości błony maziowej (wyliczanym na podstawie obrazu MR) a zwiększenie dolegliwości bólowych u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego.
Przeprowadzone badanie dowodzi, iż w chorobie zwyrodnieniowej podanie dostawowo GKS skutkuje zmniejszeniem objętości błony maziowej stawu, co w obrazie klinicznym przekłada się na zmniejszenie dolegliwości bólowych. Na tej podstawie naukowcy sugerują, że być może błona maziowa powinna stać się celem działania leków w tej chorobie.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.