REUMATOLOGIA
Rehabilitacja
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zawód fizjoterapeuty dostępny w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych

Źródło: MZ/AK
Autor: Alicja Kostecka |Data: 12.10.2018
 
 
Zawód fizjoterapeuty dostępny w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych
Ministerstwo Zdrowia wprowadza możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych i grupowych praktyk zawodowych. Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, który przewiduje taką możliwość, został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów.
Wcześniej, na mocy ustawy z 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, zawód fizjoterapeuty został samodzielnym zawodem medycznym. Dzięki temu fizjoterapeuci – podobnie jak lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki oraz położne – stali się grupą zawodową podlegającą ścisłym zasadom wykonywania zawodu. Jednak zakres uprawnień i obowiązków dotyczących form wykonywania tego zawodu był węższy niż innych samodzielnych zawodów medycznych.

Zapisy ustawy o zawodzie fizjoterapeuty nie zapewniały przedstawicielom tej grupy możliwości wykonywania zawodu w formie indywidualnej i grupowej praktyki zawodowej. Takie uprawnienia wprowadza projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przyjęty właśnie przez rząd.

Jest to niezwykle ważna zmiana dla fizjoterapeutów, gdyż większość z nich udziela świadczeń zdrowotnych osobiście, często wyłącznie w miejscu wezwania lub w jednym zakładzie leczniczym. Nowe przepisy są przystosowane do takich potrzeb prowadzenia działalności leczniczej. Gdyby ich nie wprowadzono, w praktyce byłoby niemożliwe wykonywanie zawodu przez dużą część fizjoterapeutów, a to mogłoby niekorzystnie odbić się na potrzebach pacjentów.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem dwóch zapisów, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do 31 października 2019 r. fizjoterapeuci wykonujący zawód w ramach działalności gospodarczej będą mogli prowadzić tę działalność bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Pozwoli to fizjoterapeutom na dostosowanie się do nowych regulacji prawnych.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.