REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Zespół Sjögrena związany z obniżoną ekspozycją na estrogen

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: Sjögren’s Syndrome is Associated With Reduced Lifetime Sex Hormone Exposure: A Case-Control Study, Arthritis Care & Research (2019), doi: 10.1002/acr.24014
Kobiety, które mają pierwotny zespół Sjögrena, mają także obniżoną ekspozycję na estrogen w ciągu całego życia, ustalono w nowym badaniu.
W badaniach opublikowanych w ostatnim numerze Arthritis Care & Research , badacze ustalili, że u kobiet, które mają niższy poziom estrogenów, i które mają krócej miesiączkę występuje większe prawdopodobieństwo rozwoju zespołu pierwotnego Sjögrena.

- Nasze odkrycia sugerują, że skumulowana ekspozycja na estrogeny może mieć modulujący wpływ na czynniki predysponujące kobiety do choroby autoimmunologicznej”, powiedziała autorka badań Sara McCoy, MD, reumatolog z University of Wisconsin School of Medicine and Public Health. - W przypadku pierwotnego zespołu Sjögrena mniejsza łączna ekspozycja na estrogen zwiększa kliniczną ekspresję choroby.

Aby przeanalizować rolę, jaką ekspozycja na hormony płciowe odgrywa w rozwoju zespołu pierwotnego Sjögrena, naukowcy zbadali czynniki reprodukcyjne i menstruacyjne u 1320 kobiet z pierwotnym zespołem Sjögrena i 1360 kobiet, które doświadczały jedynie suchości związanej z tym stanem, ale bez innych objawów. Badacze analizowali wiek pierwszego okresu i wiek menopauzy, a także liczbę ciąż i poronień w pełnym okresie. Analiza obejmowały również jakiekolwiek wykorzystanie hormonów żeńskich i historię histerektomii.

Zgodnie z wynikami kobiety z pierwotnym zespołem Sjögrena miały znacząco zmniejszoną ekspozycję na estrogeny w porównaniu z kobietami, które doświadczyły jedynie suchości. Kobiety z pierwotnym zespołem Sjögrena, które miały najwyższy poziom estrogenów, wykazywały statystycznie zmniejszone ryzyko nieprawidłowych zmian rogówki, zwiększonej immunoglobuliny, czynnika reumatoidalnego i przeciwciał anty-Sjögren w porównaniu z kobietami o niższym poziomie estrogenów. Miały jednak zwiększone ryzyko zapalenia stawów.

I odwrotnie, kobiety z bardziej skumulowanym miesiączkowaniem doświadczyły odwrotnego związku z zapaleniem stawów, ale te skumulowane lata nie wykazały związku z niedokrwistością, zwiększoną immunoglobuliną, czynnikiem reumatoidalnym lub przeciwciałami przeciwko zespołowi Sjögrena.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.