REUMATOLOGIA
Spondyloartropatie
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
Partner serwisu
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zespół jelita drażliwego jako choroba współistniejąca w osiowej spondyloartropatii

Źródło: Irritable bowel syndrome symptoms in axial spondyloarthritis more common than among healthy controls: is it an overlooked comorbidity? Ann Rheum Dis. 2020 Jan;79(1):159-161
Autor: Alicja Kostecka |Data: 14.01.2020
 
 
Choroba zapalna jelit znajduje się wśród kryteriów rozpoznania spondyloartropatii osiowych. U około 5-10% chorych ze spondyloartropatią osiową (axial spondyloarthritis-axSpA) jednocześnie występuje choroba zapalna jelita.
Objawy takie jak nawracające bóle brzucha oraz biegunki zgłasza nawet 50% chorych ze spondyloartropatią osiową. Przyczyną dolegliwości może być subkliniczna postać zapalenia jelita/ niedokładność lub brak dostępności do badań diagnostycznych, jak również współwystępowanie zespołu jelita drażliwego. W populacji ogólnej występowanie zespołu jelita drażliwego szacuje się na około 11%.

W grupie chorych z rozpoznaniem spondyloartropatii osiowej bez choroby zapalnej jelit (n=182) oraz w grupie kontrolnej osób zdrowych (n=50) na podstawie kryteriów rzymskich III zespół jelita drażliwego ropoznano odpowiednio u 30% i 16% osób badanych.

Wśród chorych z axSpA wykazano predyspozycję do współwystępowania zespołu jelita drażliwego dla płci żeńskiej oraz z objawami fibromialgii. Związek ze stosowaniem NLPZ oraz oceną aktywności choroby (ASDAS –CRP) był niejednoznaczny (na granicy istotności statystycznej). Na występowanie objawów zespołu jelita drażliwego nie miały wpływu takie czynniki jak wartość CRP, poziom kalprotektyny w kale oraz stosowanie leków antyreumatycznych.

Chorzy z axSpA oraz zespołem jelita drażliwego w stosunku do chorych z axSpA, ale bez rozpoznania zespołu jelita drażliwego uzyskiwali gorsze wyniki w ocenie skuteczności leczenia, w tym BASDAI, BASFI, wizualne skale bólu, zmęczenia oraz globalnej aktywności choroby, jak również ocenie jakości życia.

W prezentowanym krótkim doniesieniu autorzy zwracają uwagę na wysoki odsetek chorych z axSpA oraz objawami zespołu jelita drażliwego (około 2 x częstsze występowanie niż dla choroby zapalnej jelit; około 2-3x częstszy zespołu jelita drażliwego w axSpA niż w populacji ogólnej). U chorych z axSpA i zespołem jelita drażliwego nie można jednoznacznie wykluczyć rozpoznania mikroskopowego zapalenia jelita/ lub subklinicznej postaci choroby zapalnej jelit/ lub wpływu stosowanych NLPZ , ale brak związku z poziomem CRP i kalprotektyny w kale, przewaga płci żeńskiej (mikroskopowe zapalenia jelita jest częstsze u mężczyzn) sugerują niezapalną przyczynę dolegliwości. Wysoki odsetek zespołu jelita drażliwego u chorych z axSpA oraz powiązanie z objawami fibromialgii sugerują z kolei jakiś wspólny patomechanizm tych schorzeń. Jest to problem, któremu dotychczas poświęcono niewiele uwagi tymczasem wydaje się odgrywać istotną rolę w prowadzeniu leczenia spondyloartropatii osiowej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.