REUMATOLOGIA
Inne układowe choroby tkanki łącznej
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń- rokowanie związane z przeszczepem nerki

Wyślij:
Udostępnij:
Autor: Alicja Kostecka
|
Źródło: AK/Improved survival with renal transplantation for end-stage renal disease due to granulomatosis with polyangiitis: data from the United States Renal Data System. Wallace ZS, Wallwork R, Zhang Y, Lu N, Cortazar F, Niles JL, Heher E, Stone JH, Choi HK. An
Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ang gralunomatosis with polyangitis, GPA) cechuje zajęcie głównie małych naczyń, w tym częste są zmiany w zakresie nerek (ok.70%). U tych chorych u około 20-25% rozwija się schyłkowa niewydolność nerek. Optymalnym postępowaniem terapeutycznym jest wówczas wykonanie przeszczepu nerki.
Zalecenia wykonania przeszczepu oparte są o obserwacje co do poprawy rokowania przeprowadzone u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek spowodowaną różnymi przyczynami (najczęściej tj. cukrzyca, nadciśnienie tętnicze). W chorobie o podłożu autoimnologicznym na czas przeżycia mogą mieć wpływ dodatkowe czynniki tj. podawane przewlekle leki immunosupresyjne, glikokortykosteroidy, zajęcie innych narządów, aktywność choroby, ryzyko infekcji.

Jaki jest wpływ transplantacji nerki na rokowanie w GPA? W analizie statystycznej wykorzystano dane chorych z GPA pochodzące z rejestru z USA zgromadzone w okresie 1995-2014. U 1525 chorych z GPA wpisanych na listę oczekujących na przeszczep wykonano 946 transplantacji nerki. Następnie porównano czas przeżycia w grupie po przeszczepie i w grupie oczekujących na przeszczep. W grupie chorych po przeszczepie wyliczono redukcję ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny o 70%, natomiast ryzyko zgonu w związku z chorobą sercowo-naczyniową zostało obniżone o 90%.

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji potwierdzono znaczący korzystny wpływ przeszczepu nerki na poprawę czasu przeżycia, głównie poprzez redukcję ryzyka choroby sercowo-naczyniowej. Autorzy badania podkreślają potrzebę rutynowego podejścia do procedury przeszczepu nerki u chorych ze schyłkowa niewydolnością nerek w przebiegu GPA. Pacjent z GPA i zajęciem nerek powinien być regularnie monitorowany i oceniany pod kątem ewentualnej kwalifikacji do przeszczepu. Wykonanie przeszczepu zanim zostaną rozpoczęte dializy lub w krótkim czasie od rozpoczęcia dializ związane jest z lepszym rokowaniem.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.