REUMATOLOGIA
Toczeń rumieniowaty układowy
 
Specjalizacje, Kategorie, Działy
123RF

Znaczenie rokownicze stężenia kwasu moczowego w toczniu z zajęciem nerek

Wyślij:
Udostępnij:
Redaktor: Bogusz Soiński
|
Źródło: Park D-J, Choi S-E, Xu H et al. Uric acid as a risk factor for progression to chronic kidney disease in patients with lupus nephritis: results from the KORNET registry. Clinical and Experimental Rheumatology 2021; 39: 947-954
Wyniki koreańskich badań wskazują, że stężenie kwasu moczowego (KM) w surowicy w momencie wystąpienia toczniowego zapalenia nerek (TZN) ma odległe znaczenie rokownicze. Wykazano, że wyjściowe stężenie KM powyżej 7 mg/dl związane jest z większym ryzykiem progresji w kierunku przewlekłej choroby nerek (HR 2,4).
Częstość remisji, oceniana po roku przez koreańskich naukowców, była w grupie chorych z wartościami KM powyżej 7mg/dl mniejsza, częściej natomiast rozwijały się przewlekła choroba nerek oraz schyłkowa niewydolność nerek. Analiza danych klinicznych wykazała, że wyższe stężenia KM w surowicy korelowały z większym dobowym białkomoczem, wyższymi stężeniami kreatyniny oraz niższymi wartościami parametrów morfotycznych krwi (hemoglobina, płytki krwi) oraz niższymi stężeniami albumin.

W grupie chorych ze zwiększonym stężeniem KM częściej występował typ proliferacyjny nefropatii toczniowej, odnotowano również bardziej nasilone zmiany o charakterze przewlekłym (chronicity index >12). Częściej u tych pacjentów występowało również nadciśnienie tętnicze. Wśród chorych z TZN i hiperurykemią u większego odsetka pacjentów nie uzyskiwano pełnej remisji po zastosowanym leczeniu immunosupresyjnym. Wnioski oparto na analizie przebiegu klinicznego u 137 chorych z rozpoznaniem toczniowego zapalenia nerek. U wszystkich badanych wykonano biopsję nerek. Po weryfikacji histopatologicznej typu nefropatii toczniowej chorych leczono według ogólnie przyjętych zaleceń. Średnia wieku w chwili rozpoznania TZN wynosiła 32,2 ±13,3 roku, a większość badanych stanowiły kobiety (90%). Średnia wartość SLEDAI wynosiła 12,6 ±5,27. Zwiększone stężenie KM w surowicy (>7mg/dl) w chwili wykonywania biopsji nerki obserwowano u 27% chorych. Histopatologicznie typ III–V TZN obserwowano u 76% badanych.

Wyniki badania wskazują, że zwiększone stężenie KM w surowicy stwierdzane w początkowym okresie TZN ma znaczenie dla odległego rokowania i związane jest z większym ryzykiem progresji w kierunku przewlekłej choroby nerek.


Opracowanie: dr Marta Madej
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.