Wyślij
Udostępnij:
 
 
"Hospital & Healthcare Management 2018" pod patronatem ministra zdrowia
 
Działy: Polecamy
Minister zdrowia Łukasz Szumowski objął patronatem honorowym dwunastą edycję "Hospital & Healthcare Management". Gwoździem programu konferencji będzie Polsko-Chiński Szczyt Zdrowia, na którym nie mogło zabraknąć ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Liu Guangyuan potwierdził już swoją obecność. Konferencja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem uczestników. Zarejestrowało się już blisko trzysta osób.
Datę 21-23 czerwca od dawna zaznaczyli w swoim kalendarzu dyrektorzy większości szpitali w Polsce. Zaplanowana w tym czasie Międzynarodowa Konferencja Hospital & Healthcare Management to wydarzenie będące ważnym spotkaniem przedstawicieli resortu zdrowia oraz kluczowych organizacji sektora zdrowotnego. Podczas wspomnianego Szczytu poznamy najlepsze rozwiązania ochrony zdrowia w Państwie Środka.

- Zauważamy tam centralizację systemu, z podporządkowaniem wszystkich interesariuszy rządowi chińskiemu. Tamtejsza federacja szpitali, co można wyczytać z jej statutu, jest całkowicie zależna od rządu, a ważne decyzje podejmowane są na szczeblu krajowym. Poza tym chiński rynek medyczny przyciąga coraz większą uwagę zagranicznych inwestorów. Jest trzecim co do wielkości rynkiem sprzętu medycznego na świecie, drugim rynkiem leków, a tamtejsza ochrona zdrowia staje się jedną z największych na świecie. W 2009 r. całkowita sprzedaż na każdym z tych rynków wynosiła odpowiednio 10,8 mld EUR, 30 mld EUR i 163 mld EUR. Coraz większe dochody, starzejące się społeczeństwo i zwiększające się wsparcie rządowe wpływają na rozwój chińskiego przemysłu medycznego, co stwarza szanse na nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami z różnych stron świata, także z Polski. Główne wyzwania rynku sprowadzają się do barier prawnych, konkurencji z lokalnymi firmami oraz ochrony własności intelektualnych. - mówił w wywiadzie dla "Menedżera Zdrowia" prof. Jarosław Fedorowski, kierownik naukowy konferencji.

Do otwarcia Szczytu zaproszono ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Ważnymi punktami tego wydarzenia będą: Polsko-Chińskie Forum Komunikacji, Koordynacji i Innowacji w Ochronie Zdrowia oraz Specjalistyczne Forum Kliniczne Chińsko-Środkowoeuropejskiego Aliansu Szpitalnego.

W programie ponadto znalzły się sesje poświęcone m.in.: outsourcingowi w ochronie zdrowia, RODO, zarządzaniu szpitalami i placówkami ochrony zdrowia, e-MBA.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej.
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe