Wyślij
Udostępnij:
 
 
W nowo otwartym Centrum Edukacyjnym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Aktualności w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych, pasożytniczych i odkleszczowych”

Choroby przywiezione z wakacji

Autor: Bartosz Zielonacki |Data: 29.07.2019
 
 
Szczególnie przed wakacjami warto rozmawiać o chorobach tropikalnych, pasożytniczych i odkleszczowych, czyli o chorobach przywiezionych z wakacji.
W nowo otwartym Centrum Edukacyjnym Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pn. „Aktualności w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych, pasożytniczych i odkleszczowych”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Lekarską oraz Katedrę i Klinikę Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Konferencję podzielono na trzy odrębne części. Pierwszą sesję poświęconą chorobom tropikalnym prowadziła dr hab. Małgorzata Paul, która w swoim wystąpieniu przybliżyła uczestnikom przebieg kliniczny i metody rozpoznawania gorączki Zachodniego Nilu oraz zwróciła uwagę, że infekcja ta może stanowić realne zagrożenie również dla Polaków, którzy nie wyjeżdżają poza granice naszego kraju.

Inną chorobę wirusową będącą niedocenianym przez polskich podróżnych problemem zdrowotnym omówiła dr Karolina Mrówka, która zaprezentowała pierwszy w Polsce przypadek dengi z powikłaniami ocznymi u pacjentki po powrocie z Indii. Kolejny wykład w sesji tropikalnej wygłoszony przez dr Łukasza Pieloka przedstawiał opis przypadku pacjenta po survivalowej podróży do Demokratycznej Republiki Konga, u którego wystąpiła przemijająca biegunka wywołana zarażeniem Strongyloides stercoralis (węgorkiem jelitowym), Trichuris trichiura (włosogłówką ludzką) i Blastocystis spp. Dr Pielok podkreślił, że ustąpienie objawów jelitowych nie oznacza eradykacji pasożytów, co wskazuje na konieczność wykonywania specjalistycznych badań laboratoryjnych każdorazowo po powrocie z podróży.

Niezwykle interesującym doniesieniem był opis pierwszego w Europie Środkowej przypadku malarii wywołanej przez zarodźca małpiego (Plasmodium knowlesi), która była importowana przez polską turystkę z Azji Południowo-Wschodniej. Prezentujący ten przypadek dr Szymon Nowak zwrócił uwagę, że świadomość zagrożeń zdrowotnych występujących w tej części świata jest niezwykle istotna, gdyż kraje Azji Południowo-Wschodniej co roku odwiedzają tysiące Polaków.

Część pierwszą kończyły dwa wystąpienia dr K. Mrówki, które w bardzo praktyczny sposób poruszały zagadnienia dotyczące profesjonalnego przygotowania się do odległej podróży. Pierwsze z nich podsumowało aktualności związane ze szczepieniami ochronnymi wymaganymi i zalecanymi w ruchu międzynarodowym, a drugie zasady przygotowania apteczki podróżnej.

Sesję drugą „Choroby pasożytnicze i odkleszczowe” prowadziła dr K. Mrówka i dr Ł. Pielok. Prof. Jerzy Stefaniak, w swoim pierwszym wystąpieniu, usystematyzował zasady rozpoznawania i leczenia boreliozy, przypominając, że jedynie rekomendacje Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych są oparte na evidence based medicine. Kontynuowała dr hab. Małgorzata Paul, która przybliżyła trudności w diagnostyce serologicznej zarażenia Toxoplasma gondii u kobiet ciężarnych i zasady postępowania w przypadku podejrzenia toksoplazmozy u płodu.

Kolejne trzy wystąpienia drugiej sesji dotyczyły doświadczeń Poznańskiego Ośrodka w diagnostyce i leczeniu pacjentów z bąblowicą wielojamową wątroby, w tym zastosowania kwasu ursodeoksycholowego w przypadkach nieoperacyjnych, które przebiegają z cholestazą prezentowane przez dr Ł. Pieloka. Ciekawych informacji dostarczyło wystąpienie dr P. Zmory, który wykazał, że szczepy bąblowca wielojamowego u pacjentów hospitalizowanych w Klinice wykazują odmienność genetyczną w porównaniu do szczepów E.multilocularis z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co ma niewątpliwy wpływ na przebieg kliniczny choroby i rokowanie.

Drugą sesję kończyło wystąpienie dr. Nowaka, który przybliżył zebranym, że pozornie niegroźna i rzadko spotykana kryptosporydioza może być przyczyną przewlekającej się biegunki u osób bez zaburzeń odporności.

Ostatnia sesja miała charakter „okrągłego stołu” – w czasie prezentowanych przypadków klinicznych obecni na sali mogli rozwiać swoje wątpliwości zadając pytania wykładowcom, m.in. na temat bąblowicy jednojamowej o nietypowym przebiegu z zajęciem wątroby i płuc czy jakie są najnowsze wytyczne dotyczące leczenia ciężkich wielonarządowych powikłań malarii. Jednym z ciekawszych przypadków był pacjent po powrocie z Indii, u którego rozpoznano inwazję Giardia intestinalis i zakażenie wielolekopoporną Klebsiella pneumoniae typu New Delhi (NDM-1, ang. New Delhi metallo-beta-lactamase) potwierdzone przez Krajowy Ośrodek Referencyjny Diagnostyki Laboratoryjnej KORDL.

Materiał filmowy: https://link.do/YyeBc

Więcej: https://link.do/FUZiF

 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe