Wyślij
Udostępnij:
 
 

Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia

Źródło: http://forumezdrowia.pl/2020/
Redaktor: Monika Stelmach |Data: 11.11.2020
 
 
Szanse i kierunki rozwoju e-zdrowia to wiodące tematy piątej edycji Forum e-Zdrowia. Międzynarodowa konferencja będzie się odbywać w formule on-line od 17 do 19 listopada 2020 r. W roli prelegentów i panelistów wystąpią polscy i zagraniczni eksperci, a także decydenci i praktycy.
Pandemia przyspieszyła cyfrową transformację w obszarze zdrowia na świecie, a świadomość znaczenia i wykorzystania e-zdrowia znacząco wzrosła we wszystkich grupach interesariuszy. Rozwiązania e-zdrowia okazują się skuteczne, w wielu przypadkach umożliwiając zdalne zapewnienie opieki zdrowotnej, co w szczególności przyczynia się do obniżenia ryzyka zakażenia koronawirusem. Wprowadzanie kolejnych rozwiązań e-zdrowia daje szansę na lepszą i efektywniejszą opiekę, zwłaszcza przez zapewnienie jej ciągłości i integracji.

Uczestnicy tegorocznej edycji Forum e-Zdrowia będą rozmawiać o głównych aspektach przełomu i jego skutkach w skali globalnej i lokalnej. W sytuacji obecnego i przyszłych kryzysów powracają pytania o wagę międzynarodowej i globalnej współpracy, wymiany danych i tworzenie cyfrowych ekosystemów. Na konkretnych przykładach szpitali w Polsce, Danii, Izraelu i Wielkiej Brytanii zaprezentowane zostaną dobre praktyki z obszaru e-zdrowia wdrożone w walce z koronawirusem.

Na konferencji nie zabraknie bieżących tematów z obszaru e-zdrowia w Polsce. Eksperci, decydenci i praktycy będą rozmawiali o kierunkach cyfryzacji w zdrowiu, oczekiwaniach pacjentów i świadczeniodawców. Swoje rozwiązania przedstawią przedstawiciele branży ICT i innych technologii medycznych.

Jednym z najważniejszych wątków drugiego dnia konferencji będzie perspektywa i doświadczenie pacjenta. To człowiek – pacjent jest najważniejszym elementem cyfrowej transformacji, a ideę pacjentocentryzmu, potrzebę oddolnego procesu informatyzacji i zaangażowania pacjenta w proces leczenia i utrzymania zdrowia wskazywał podczas ubiegłorocznej konferencji obecny minister zdrowia Adam Niedzielski. Tematem kilku wystąpień i paneli będzie ciągłość opieki nad pacjentem w kontekście rozwiązań cyfrowych, przenoszenia ciężaru opieki z reaktywności na prewencję i teleopiekę.

Trzeci dzień będzie poświęcony platformom i technologiom cyfrowego zdrowia, m.in. sztucznej inteligencji, cyfrowym narzędziom terapeutycznym, wykorzystywaniu i ochronie danych medycznych. Prezentowane będą też efektywne ekosystemy rozwoju cyfrowego zdrowia oraz rozwiązania technologiczne wdrożone z sukcesem w Polsce i w wielu innych krajach: w Finlandii, Danii czy Izraelu.

Forum e-Zdrowia to od lat istotne w Polsce wydarzenie dotyczące cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia. Spotkania i dyskusja z globalnymi liderami w obszarze e-zdrowia, m.in. Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) Europe i Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS), służą wymianie światowych doświadczeń i dobrych praktyk w tej dziedzinie oraz znalezieniu optymalnych rekomendacji wprowadzenia zmian w Polsce. Konferencja jest organizowana przez Gdański Uniwersytet Medyczny – Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe