Wyślij
Udostępnij:
 
 

HB-HTA w Polsce – już jest! – relacja z wydarzenia

Redaktor: Krzysztof Zielonka |Data: 24.06.2022
 
 
Tagi: HB-HTA
To było prawdziwe święto HB-HTA w Polsce! 7 czerwca w Airport Hotel Okęcie odbyła się wyjątkowa międzynarodowa konferencja „HB-HTA w Polsce – już jest!”, której celem było swoiste podsumowanie 3,5-letniego projektu „Wdrożenie systemu Hospital-Based HTA (HB-HTA) – Szpitalnej Oceny Innowacyjnych Technologii Medycznych”.
Było to ostatnie z serii zaplanowanych spotkań w ramach powyższego projektu, realizowanego przez konsorcjum w składzie: Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Uczelnia Łazarskiego (UŁ) oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego (NIKard). Na wydarzenie zarejestrowało się 96 uczestników, którzy są zainteresowani tematyką, jak i zaangażowani we wdrożenie HB-HTA w Polsce. Spora część przybyła na wydarzenie osobiście, pozostali w transmitowanej na żywo konferencji uczestniczyli on line.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym przez „Menedżera Zdrowia”. Również tym razem Ministerstwo Zdrowia, wraz z ministrem Adamem Niedzielskim na czele, objęło konferencję patronatem honorowym. Otwarcia dokonali oraz powitali uczestników dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – koordynator projektu, Uczelnia Łazarskiego; Katarzyna Iłowiecka – koordynator projektu, NFZ; i prof. Tomasz Hryniewiecki (wystąpienie wideo), NiKard.

Konferencja podzielona została na IV sesje, moderowane przez:

• dr Igę Lipską, Krzysztofa Jakubiaka – „Strategia wdrożenia HB-HTA w Polsce” (zaprezentowano strategię wdrożenia, ewolucję modelu i finalny model funkcjonalny),

• dr. hab. n. med. Michała M. Farkowskiego, dr Alicję Sobczak – „How to adapt international HB-HTA experience to Polish setting?” (sesja międzynarodowa z udziałem dr Laurę Sampietro-Colom oraz dr Claudię Wild),

• dr. hab. n. med. Michała M. Farkowskiego, dr Annę Zawadę – „Metodyka HB-HTA” (skupiono się na analizie problemu decyzyjnego, wpływu na udzielenie świadczeń),

• dr Małgorzatę Gałązkę-Sobotkę, dr Annę Tybińkowską – „Zespół ds. HB-HTA – cele i sposoby działania” (współpraca zespołu z podmiotami zewnętrznymi, dyskusja panelowa na temat sposobów działania i przyszłości szpitalnych komórek HB-HTA).

Ważnym punktem spotkania było zaprezentowanie doświadczeń zagranicznych w kontekście zaadaptowania HB-HTA w Polsce (Sesja „How to adapt international HB-HTA experience to Polish setting?”, podczas której cennymi informacjami podzieliły się Laura Sampietro-Colom z Hiszpanii oraz Claudia Wild z Austrii.

Na spotkaniu omawiana była strategia wdrażania modelu HB-HTA, metodyka i funkcjonowanie jednostki HB-HTA; istotnymi wnioskami podzielono się również z zakresu pilotażu, w którym brało udział aż siedem jednostek szpitalnych. Program spotkania uzupełniły wyjątkowe panele dyskusyjne, w których udział wzięli m.in.: przedstawiciele szpitali, AOTMiT, eksperci zaangażowani w projekt HB-HTA-PL.

Miłym akcentem ostatniej części wydarzenia było wręczenie przez przedstawicieli Narodowego Instytutu Kardiologii medali pamiątkowych jednostkom oraz osobom zaangażowanym w projekt. Pełen zapis wydarzenia znajduje się na stronie https://hbhta.pl/konferencja-naukowa/.
 
facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.