Wyślij
Udostępnij:
 
 
Konferencja „AI w zdrowiu” odbędzie się już 26 marca br. w Centrum Konferencyjnym MS Mermaid na ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie, w godzinach 8-17.

Już 26 marca 2020 roku odbędzie się konferencja AIwzdrowiu.pl

Źródło: PFSz
Autor: Wojciech Jankowski |Data: 24.02.2020
 
 
Stoimy u progu rewolucji technologicznej, którą Komisja Europejska porównuje do wynalezienia silnika parowego – rewolucji w dziedzinie sztucznej inteligencji („AI”). Nadchodzące zmiany mogą mieć transformacyjny wpływ na system ochrony zdrowia, rozwój badań naukowych i na opiekę nad pacjentem.
Polska Federacja Szpitali wraz z Ambasadą Brytyjską i zespołem Młodych Menedżerów Medycyny postanowiła stworzyć wydarzenie, które ma szansę stać się miejscem holistycznej dyskusji na temat tego jak możemy wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji dla dobra polskich pacjentów, systemu ochrony zdrowia i polskiej gospodarki. Konferencja „AI w zdrowiu” odbędzie się już 26 marca br. w Centrum Konferencyjnym MS Mermaid na ul. Wioślarskiej 8 w Warszawie, w godzinach 8-17. Rejestracja jest możliwa pod linkiem www.aiwzdrowiu.pl, udział w konferencji u ma charakter nieodpłatny i możliwy jest po otrzymaniu potwierdzenia. Konferencja skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem i wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i farmaceutycznym, w tym naukowców, personelu medycznego, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów leczniczych, inwestorów, start-upów, przedstawicieli strony publicznej pracujących nad politykami publicznymi w obszarze innowacji, przedstawicieli organizacji pacjentkach.

Udział w wydarzeniu potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, i wiele, wiele innych.

Partnerami konferencji są m.in. AstraZeneca, DIagnostyka, Voxel, Lux Med.

O potrzebie stworzenia konferencji aiwzdrowiu.pl.

Tematyka AI w zdrowiu była dotychczas omawiana w Polsce sposób fragmentaryczny bądź jako element innych dyskusji, jako ciekawostka i odległa przyszłość. Polska Federacja Szpitali uważa, że tematyka ta zasługuje na przedstawienie w ramach odrębnego wydarzenia, które w sposób całościowy omawiać będzie zagadnienia AI od strony regulacyjnej, medycznej i technologicznej, co pomoże w pełni wykorzystać potencjał AI w Polsce i Europie środkowo- wschodniej.

Potrzebę zorganizowania tego wydarzenia zgłosili przedstawiciele strony publicznej, w szczególności ministerstw zaangażowanych w przygotowanie polityki AI dla Polski, przedstawiciele organizacji branżowych i wiodących przedsiębiorstw z branży AI.

Konferencja ze względu na planowane zaangażowanie globalnych firm technologicznych, organizacji międzynarodowych, jak również przedstawicieli strony publicznej z Polski i innych krajów, a także w związku ze współorganizacją wydarzenia przez Ambasadę Wielkiej Brytanii stanowić może doskonała platformę do wymiany międzynarodowych doświadczeń nie tylko w obszarze technologii, ale również w obszarze dobrych praktyk legislacyjnych.

Wydarzenie to wpisywałoby się w działania zainicjowanej na początku 2019 roku koalicji „AI Champions” zrzeszającej wiodące firmy zainteresowane rozwoje i wdrażaniem sztucznej inteligencji w sektorze medycznym i farmaceutycznym aktywnie działającej w Polsce.

Konferencja będzie również okazją do nawiązania współpracy ze start-upami, które zostały zaprezentowane w raporcie 2020 Top Disruptors In Healthcare – pierwszej kompleksowej inwentaryzacji rynku startu-pów medycznych w Polsce (www.pfsz.org/2020/01/21/top-disruptors-in-healthcare-raport/).

Sukces tego wydarzenia gwarantuje szeroka grupa podmioty zaangażowanych w jego stworzenie, na czele z Polską Federacją Szpitali i Ambasadą Brytyjską, deklarowanie wsparcie strony publicznej i branży AI, jak również ogromne zainteresowanie tematyka wydarzenia. Zapraszamy do rejestracji na stronie www.aiwzdrowiu.pl.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe