Wyślij
Udostępnij:
 
 
Koordynowana ochrona zdrowia na Hospital & Healthcare Management
 
Działy: Polecamy
W tym roku to Holandia będzie krajem, którego rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia zostaną szeroko omówione podczas kolejnego szczytu zdrowia na prestiżowej konferencji Hospital & Healthcare Management. To jedno z ważniejszych spotkań poświęcone kluczowym zagadnieniom rynku medycznego w Polsce. Znamy już szczegółowy program wydarzenia.
Konferencję otworzy Polsko-Holenderski Szczyt Zdrowia organizowany we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów w Polsce.

- Szczyt będzie okazją do wyciągania wniosków ze sposobu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w Holandii, który jest uważany za najlepszy w Europie – mówi prof. Jarosław Fedorowski, przewodniczący Rady Programowej konferencji, prezes Polskiej Federacji Szpitali.

Koordynowana opieka zdrowotna sprawdziła się w wielu krajach UE i w Stanach Zjednoczonych. Według ekspertów jest szansą na optymalne wykorzystanie środków finansowych dostępnych w systemie, szczególnie tam, gdzie nie można liczyć na ich znaczące zwiększenie. W trakcie konferencji pokazane zostaną przykłady najlepszych praktyk stosowanych w Holandii i w Polsce. Planowana jest sesja poświęcona koordynowanej opiece nad pacjentami z zawałem serca na podstawie doświadczeń polskich i holenderskich. Do grona prelegentów zaproszono m.in.: Margot van der Starre - prezes Holenderskiej Federacji Szpitali, Gubernator (NL) Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE a także Hon. Ronald J. P. M. Van Dartel - ambasador Królestwa Niderlandów.

Organizacja i zarządzanie obszarem intensywnej terapii oraz terapii progresywnej a także bloki operacyjne, ośrodki chirurgii krótkoterminowej, centra zabiegowe – to kolejne zagadnienia, które będą omawiane przez m.in. menedżerów dużych placówek medycznych - będą oni dyskutować o najlepszej organizacji tych newralgicznych punktów w szpitalach.

Nie zabraknie także omówienia bardzo aktualnego tematu jakim jest ustawa o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta. Rząd kończy pracę nad tym dokumentem a część ekspertów już alarmuje, że to krok wstecz, bo system oceny nie będzie motywował do podnoszenia jakości, a jedynie do wypełniania warunków brzegowych. Planowane jest omówienie jakości w ochronie zdrowia w wymiarze w europejskim (innowacje organizacyjne). Szeroko w tym kontekście zostaną przedstawione wybrane zagadnienia: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, zakażenia szpitalne, medycyna personalizowana, inne.

Konferencja odbędzie się 22-23 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na stronie wydarzenia.
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe