123 rf

Kursy kwalifikacyjne dla farmaceutów. Znamy ich programy

Udostępnij:
Na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego zostały opublikowane programy trzech kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów zatwierdzone przez ministra zdrowia. Dotyczą one szczepienia i badania kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19 i grypie, a także wykonywania wybranych badań diagnostycznych.
– Ustawa o zawodzie farmaceuty stworzyła możliwości prawne do świadczenia nowych usług przez farmaceutów – podkreśla prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. – Dziś jest ważny moment, bo na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów zespoły ekspertów przygotowały programy trzech kursów kwalifikacyjnych. Poszerzają one zakres czynności farmaceuty o przeprowadzanie badań kwalifikacyjnych do szczepień oraz o wykonywanie niektórych badań diagnostycznych. Kursy kwalifikacyjne są nową formą kształcenia podyplomowego farmaceutów – dodaje.

Badania diagnostyczne w aptece
Pierwszy kurs opublikowany na stronie CMKP dotyczy wykonywania badań diagnostycznych oraz interpretacji wyników w kontekście zaleconej farmakoterapii. Przewidziany jest na 16 godzin dydaktycznych – po 8 godzin na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W trakcie szkolenia farmaceuta będzie mógł nauczyć się, jak dokonać pomiaru ciśnienia krwi, tętna, pulsu, saturacji krwi, masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie na potrzeby ustalenia Body Mass Index (BMI) oraz Waist-Hip Ratio (WHR, stosunek obwodu talii do obwodu bioder).

Szczepienia przeciw grypie i COVID-19
Drugi z kursów dotyczy badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwwskazań do szczepienia przeciw grypie oraz technik wykonywania szczepienia. Ten kurs również będzie trwać 16 godzin dydaktycznych.

Trzecie szkolenie dotyczy badania kwalifikacyjnego w celu ustalenia wskazań i przeciwwskazań do szczepienia przeciw COVID-19 oraz techniki wykonywania szczepienia. Zaplanowany jest także na 16 godzin dydaktycznych.

CMKP przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem tylko farmaceuta posiadający co najmniej 12-miesięczny staż pracy w pełnym wymiarze w zawodzie farmaceuty będzie mógł wnioskować o udział w kursach kwalifikacyjnych prowadzonych przez uczelnie, które prowadzą studia na kierunku farmacja, po uzyskaniu akredytacji udzielonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz przez samo centrum.

Kursy kwalifikacyjne będą realizowane w formie stacjonarnej oraz zdalnie. Każdy z nich zakończy się egzaminem.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.