Wyślij
Udostępnij:
 
 
Pierwszy foresight medyczny, czyli dyskusja nad wizją zdrowia
 
Działy: Polecamy
Znamy już szczegółowy program jednej w ważniejszych konferencji o zdrowiu Anno Domini 2017. Do poszczególnych paneli pierwszego foresightu medycznego pt.: „Wizja Zdrowia. Diagnoza i Przyszłość”, zaprosiliśmy m.in.: ministra i wiceministrów zdrowia, prezesa NFZ, konsultantów krajowych, szefów towarzystw medycznych oraz opiniotwórczych ekspertów. Zdradzamy tematy i gorące nazwiska zaplanowanych ośmiu sesji.
Konferencję pod patronatem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła otworzy sesja specjalna – w uzgodnieniu z Komitetem Prognoz PAN, Komitetem Zdrowia Publicznego PAN oraz międzynarodową grupą ekspertów realizujących projekt FRESHER w ramach programu HORIZON 2020. FRESHER to wieloośrodkowy projekt badawczy, którego celem jest wypracowanie wspólnej, europejskiej odpowiedzi na rosnący ciężar chorób niezakaźnych w Europie takich jak: zawały, udary, cukrzyca, nowotwory, choroby płuc. Główny plenarny wykład przedstawi Archana Singh-Manoux – wybitna europejska epidemiolog z Uniwersytetu z Marsylii.
Moderatorem i organizatorem sesji będzie prof. Tomasz Zdrojewski, w imieniu Komitetu Prognoz PAN oraz Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

Nad sesją drugą pt.: Nowa Wizja Polskiego Systemu Ochrony Zdrowia – czy kwadratura koła?, czuwać będzie prof. Piotr Czauderna, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jak twierdzi prof. Czauderna w możliwie krótkim czasie należy opracować kompleksową, docelową wizję polskiego systemu ochrony zdrowia. -Ta nowa wizja wymaga stopniowej realizacji, rozpisanej na wiele lat, i to najlepiej w warunkach zgody głównych sił politycznych co do zasadniczych kierunków zmian - podkreśla. O to, czy jest to możliwe, pytany będzie m.in. zaproszony do tej sesji minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

W związku z problemem starzejącego się społeczeństwa, z jakim boryka się również Polska, nie może zabraknąć w programie tematu: Diagnoza i przyszłość opieki senioralnej. Do dyskusji o miejscu starszego pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia zaprosiliśmy m.in.: prof. Tomasza Kostkę – konsultanta Krajowego w dziedzinie geriatrii, prof. Tomasza Grodzickiego – prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM w Krakowie , prof. Piotra Jankowskiego z Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, prof. Jacka Krajewskiego – prezesa Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie i prof. Jarosława Drobnika – prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.

Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP poprowadzi sesję pt.: Rola sektora prywatnego w reformowaniu systemu ochrony zdrowia. Zaproszeni paneliści wskażą możliwe scenariusze miejsca, roli i znaczenia sektora prywatnego na mapie świadczeń medycznych za 5, 10 i 15 lat.

Nie sposób w ciągu jednego dnia omówić przyszłości wszystkich dziedzin medycznych, ale organizatorzy pokusili się o taki scenariusz dla trzech z nich: reumatologii, diabetologii i urologii.
Każdej poświęcona zostanie osobna sesja, podczas której zaproszeni konsultanci, prezesie towarzystw medycznych, kierownicy wiodących klinik będą ustalać wytyczne dla wieloletniego planu rozwoju tych dziedzin zgodnie z trendami światowej medycyny, uwzględniając zwiększenie dostępności i jakości usług w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Konferencję zakończy temat: Wizja – lekarz czy inżynier biomedyczny. Moderator tej sesji, prof. Jarosław Fedorowski Prezes Polskiej Federacji Szpitali, poprowadzi dyskusję wokół ważnych i przyszłościowych zagadnień m.in.: W ilu obszarach technologia zastąpi lekarza?, Interfejs pacjent- technologia – lekarz, czy będziemy potrzebować humanistów, czy technokratów?, Lekarz – człowiek renesansu czy specjalista wąskiej dziedziny?
Do konferencji zostało niewiele czasu, cyklicznie będziemy rozmawiać z zaproszonymi moderatorami i panelistami, którzy szczegółowo przybliżą planowane zagadnienia.
Na wydarzenie zapraszamy do Hotelu Sheraton w Warszawie już 3 października. Udział w konferencji jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.
Program dostępny TUTAJ
 
© 2018 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe