123RF

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu – „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”

Udostępnij:
5 września w Karpaczu rozpoczyna się XXXII edycja Forum Ekonomicznego – największej i najważniejszej konferencji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Wszystko to dzięki Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, która we współpracy z Miastem Karpacz i województwem dolnośląskim po raz kolejny organizuje to wyjątkowe, międzynarodowe spotkanie.

W tym roku hasłem przewodnim są „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. XXXII Forum Ekonomiczne odbywa się od 5 do 7 września 2023 roku w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.

Organizowane od 1992 roku Forum Ekonomiczne co roku staje się gospodarczym i politycznym centrum wydarzeń. Kluczowy jest jego międzynarodowy charakter, o czym świadczą nie tylko liczni goście, ale również zainteresowanie mediów.

Dyskutuje się nie tylko o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, lecz także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee.

Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.

Tegoroczna edycja to 350 debat, 6 sesji plenarnych z udziałem gości z całego świata. Proponowane w tym roku ścieżki tematyczne dotyczyć będą następujących zagadnień:
– Biznes i Zarządzanie,
– Europa Karpat,
– Europa i Świat,
– Forum Bezpieczeństwa,
– Forum Cyberbezpieczeństwa,
– Forum Energetyczne,
– Forum Innowacji,
– Forum Ochrony Zdrowia,
– Forum Regionów,
– Forum Ukraińskie,
– Inwestycje i Rozwój,
– Media i Komunikacja,
– Nowa Gospodarka,
– Polityka Międzynarodowa,
– Polonijne Forum Ekonomiczne,
– Społeczeństwo,
– Zrównoważony Rozwój.

Swoją stałą i ugruntowaną pozycję w programie Forum Ekonomicznego ma Forum Ochrony Zdrowia, które od ponad 14 lat umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania i finansowania systemem ochrony zdrowia, pokazując, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. Jest to przede wszystkim platforma dyskusji na tematy zdrowotne z uwzględnieniem aspektu ekonomicznego, opartych na faktach oraz dostępnych danych. Szczególne znaczenie ma wymiana doświadczeń w ramach debat z udziałem wszystkich interesariuszy sektora zdrowotnego w Polsce i w Europie w następujących obszarach: finansowym, regulacyjnym i innowacyjnym.
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.