Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
123RF

AHA/ASA: Nowe wytyczne dotyczące zapobiegania powtórnemu udarowi

Źródło: Medscape
Redaktor: Iwona Konarska |Data: 01.06.2021
 
 
Jeśli to możliwe, testy diagnostyczne w celu ustalenia przyczyny pierwszego udaru lub przemijającego napadu niedokrwiennego (TIA) powinny zostać zakończone w ciągu 48 godzin od wystąpienia objawów, informuje American Heart Association (AHA)/American Stroke Association (ASA) w zaktualizowanych wytycznych.
Pozwoli to dostosować strategię działania do celu, jakim jest zapobieganie kolejnemu udarowi. Zaktualizowane wytyczne (po raz pierwszy od 2014 roku) zostały opublikowane w Stroke .

Wytyczne mówią, że dla pacjentów, którzy przeżyli udar lub TIA, ograniczanie czynników ryzyka, zwłaszcza nadciśnienia , cukrzycy, uregulowanie poziomem cholesterolu/trójglicerydów i zaprzestanie palenia tytoniu, są kluczowymi punktami prewencji wtórnej. Zaleca się również ograniczenie spożycia soli i przestrzeganie zdrowej dla serca diety śródziemnomorskiej, podobnie jak uprawianie ćwiczeń aerobowych o co najmniej umiarkowanej intensywności przez co najmniej 10 minut cztery razy w tygodniu lub ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności przez co najmniej 20 minut dwa razy w tygodniu.

Wytyczne mówią, że dla pracowników służby zdrowia konkretne zalecenia dotyczące profilaktyki wtórnej często zależą od podtypu udaru niedokrwiennego/TIA. Nowością w omawianych wytycznych jest fragment opisujący zalecenia dotyczące diagnostyki po udarze niedokrwiennym, określenia patogenezy udaru niedokrwiennego (jeśli to możliwe) oraz określenia celów leczenia w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu udaru niedokrwiennego. W zaleceniach czytamy m.in.:
• Współpracuj z multidyscyplinarnym zespołów opieki, aby spersonalizować opiekę nad pacjentami, podejmuj decyzje wraz z pacjentem, aby opracować plany opieki uwzględniające jego życzenia, cele i obawy.
• Wykonuj badanie przesiewowe w kierunku migotania przedsionków i rozpoczęcie terapii lekami przeciwzakrzepowymi w celu ograniczenia nawracających zdarzeń.
• Przepisuj leczenie przeciwzakrzepowe, w tym leki przeciwpłytkowe lub przeciwzakrzepowe, jeśli nie ma przeciwwskazań. Połączenie leków przeciwpłytkowych i przeciwzakrzepowych zazwyczaj nie jest zalecane w zapobieganiu drugim udarom, a podwójna terapia przeciwpłytkowa - przyjmowanie aspiryny razem z drugim lekiem zapobiegającym krzepnięciu krwi - jest zalecana krótkoterminowo i tylko dla określonych pacjentów.
• Rozważ endarterektomię tętnicy szyjnej lub stentowanie tętnicy szyjnej u wybranych pacjentów ze zwężeniem tętnic szyjnych.
• Nasilone postępowanie medyczne w zakresie czynników ryzyka i krótkoterminowa podwójna terapia przeciwpłytkowa (DAPT) są preferowane u pacjentów z ciężkim zwężeniem wewnątrzczaszkowym uważanym za przyczynę pierwszego udaru lub TIA.
• U niektórych pacjentów uzasadnione jest rozważenie przezskórnego zamknięcia przetrwałego otworu owalnego.

Wytycznym towarzyszy systematyczny przegląd i metaanaliza dotycząca korzyści i ryzyka podwójnej terapii przeciwpłytkowej w porównaniu z pojedynczą terapią przeciwpłytkową w prewencji wtórnej udaru mózgu. Autorzy doszli do wniosku, że DAPT może być odpowiednie dla wybranych pacjentów.
 
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe