Specjalizacje, Kategorie, Działy

Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe

Udostępnij:
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarze specjaliści na terenie Polski mają możliwość nieodpłatnego i nieograniczonego korzystania z nowoczesnego narzędzia – witryny internetowej zawierającej najnowszą wersję Wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe.
Upowszechnienie wytycznych - poprzez darmowy dostęp do elektronicznego wydania publikacji w języku polskim - jest możliwe dzięki sfinansowaniu przedsięwzięcia przez ministra zdrowia. Publikacja jest polską adaptacją brytyjskich wytycznych, zatytułowanych iRefer: Making the best use of clinical radiology, których kolejne wznowienia, począwszy od 1989 r., są opracowywane i wydawane przez Królewskie Towarzystwo Radiologów (The Royal College of Radiologists) i stanowią uznane na całym świecie, podstawowe i szeroko stosowane przez lekarzy narzędzie do kierowania pacjentów na badania obrazowe. Publikacja, przetłumaczona na język polski z inicjatywy Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia i dzięki wsparciu krajowych konsultantów oraz specjalistów zrzeszonych w PLTR i PTMN, jest finansowana przez Ministerstwo Zdrowia od 2015 roku.

Udostępnienie wytycznych w języku polskim ułatwia lekarzom wybór bezpiecznego i efektywnego badania dla poszczególnych przypadków klinicznych. Umożliwia skierowanie na właściwy rodzaj badania obrazowego w najodpowiedniejszym dla danego pacjenta momencie oraz uzyskanie szybkiego i poprawnego rozpoznania.
Opracowanie zawiera ponad 280 zweryfikowanych wytycznych dla różnych problemów diagnostycznych, z podziałem na dorosłych i dzieci, zgrupowanych w 11 specjalnościach: ginekologia i położnictwo; głowa i szyja; klatka piersiowa i układ naczyniowy; układ moczopłciowy i nadnercza; układ mięśniowo-szkieletowy; układ nerwowy; onkologia; choroby piersi; radiologia zabiegowa; układ pokarmowy; urazy. Wytyczne dotyczące pacjentów bezobjawowych dla ułatwienia zebrano w jednej sekcji. Poszczególne rozdziały opisują scenariusze kliniczne i podają właściwe procedury ze wskazaniem odpowiadających im dawek promieniowania. Przejrzysty układ witryny umożliwia szybkie odnalezienie przypadku klinicznego, co pozwala lekarzowi kierującemu na badanie łatwiej dobrać najlepszą, najbardziej bezpieczną i najwłaściwszą technikę obrazowania.

Darmowy i nieograniczony dostęp do witryny internetowej daje lekarzom na terenie całego kraju możliwość codziennego stosowania w praktyce zaleceń opartych na dowodach medycznych (evidence based medicine). Metodologia opracowania uzyskała akredytację NICE Evidence, która jest zarządzana przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonalenia Leczenia (National Institute for Health and Clinical Excellence). Najnowsze wydanie wytycznych odzwierciedla aktualnie dostępną, najlepszą praktykę kliniczną.

Na 2022 rok zaplanowano wprowadzenie nowej formuły publikacji online - wytyczne będą aktualizowane na bieżąco, w sposób ciągły. Dodatkowo planowana jest interaktywność witryny - lekarz będzie mógł wprowadzić określoną charakterystykę oraz stan pacjenta (np. wiek, płeć, temperaturę ciała itp.), a system rekomendacji dostarczy listę najbardziej prawdopodobnych problemów diagnostycznych. Użytkownicy witryny, w tym jednostki medyczne, zespoły lekarskie itp., będą również mogli zgłaszać do systemu własne komentarze i uwagi w stosunku do wytycznych, w tym uwzględniające aktualne możliwości i lokalną lub regionalną specyfikę systemu opieki zdrowotnej, np. dostępność określonych urządzeń diagnostycznych, aktualne ograniczenia związane z COVID-19 i inne. Dzięki decyzji ministra zdrowia o dalszym finansowaniu przedsięwzięcia zostanie też utrzymany bezpłatny dostęp do publikacji online dla wszystkich jednostek ochrony zdrowia w Polsce.

Wytyczne są dostępne pod poniższym linkiem:

irefer.pl
 
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.