Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Zalecenia PTP w sprawie postępowania u pacjenta z majaczeniem zakażonego COVID-19

Autor: Aleksandra Lang |Data: 23.04.2020
 
 
W ślad za Brytyjskim Towarzystwem Geriatrii i Europejskim Towarzystwem Majaczenia Psychogeriatrii Royal College of Psychiatrists Polskie Towarzystwo Psychiatryczne opublikowało zalecenia w związku informacjami o trudnościach związanych z leczeniem pacjentów z majaczeniem, u których zdiagnozowano COVID -19.
Kliniczna postać encefalopatii, jaką jest majaczenie, ma znaczenie w kontekście COVID- 19 gdyż:
• może występować podczas pierwszych objawów zakażenia oraz w zaawansowanym stadium choroby,
• objawy, które towarzyszą majaczeniu, takie jak dezorganizacja czy pobudzenie mogą zaburzać proces leczenia oraz przyczyniać się do zakażenia krzyżowego w środowisku chorego.

W grupie wysokiego ryzyka zakażenia COVID -19 są osoby starsze, szczególnie narażone na nasilone objawy majaczenia. Jednakże wytyczne wyraźnie wskazują, że objawy te mogą pojawiać się u wszystkich pacjentów w ciężkim przebiegu infekcji z niewydolnością oddechową, przebywających na oddziałach OIOM.

Leczenie majaczenia w przebiegu COVID -19

Hiperkinetyczna postać jaką często manifestuje się majaczenie, może powodować dodatkowe trudności w kontekście leczenia COVID-19. Niefarmakologiczne środki leczenia mogą być, szczególnie w warunkach wymaganej izolacji pacjenta, niedostępne. Dodatkowo sama izolacja i związane z tym odosobnienie przyczyniać się może do nasilenia objawów i zwiększaniu niepokoju.

Główne zalecenia postępowania wobec pacjenta z majaczeniem dotyczą:
• możliwie najwcześniejszego wykrycia objawów majaczenia,
• wczesnego wdrożenia terapii farmakologicznej.

Dalsze zalecenia mówią o:

• Regularnym monitorowaniu stanu zdrowia psychicznego pacjentów ze stwierdzonym COVID -19, a także pacjentów z grupy ryzyka (za pomocą 4AT – Rapid Clinical Test For Delirium)
• Ograniczeniu ryzyka majaczenia i redukcji czynników wyzwalających. Wskazane jest monitorowanie stanie pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem badania orientacji, profilaktykę zaparć, leczenie bólu, właściwy poziom saturacji, unikanie zatrzymania moczu
• Wdrożeniu farmakoterapii, zgodnie z zaleceniami SIGN lub NICE
• Szczególnej uważności w przypadku szybkiej interwencji NICE (dotyczącej kontroli przemocy i agresji). Należy wtedy monitorować parametry życiowe pacjenta i rozważnie stosować leki z grupy beznodiazepin
• Zachowaniu szczególnej ostrożności w stosowaniu leków u osób starszych - np. leków przeciwpsychotycznych

PTP podaje ponadto dane dotyczące preparatów i dawek, które mogą być stosowane w przebiegu majaczenia u chorych z COVID -19.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe