facebook
eISSN: 2084-9893
ISSN: 0033-2526
Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Zeszyty specjalne Rada naukowa Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
SCImago Journal & Country Rank
1/2011
vol. 98
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Aktualne zasady postępowania diagnostycznego w pokrzywce

Magdalena Czarnecka-Operacz

Przegl Dermatol 2011, 98, 19–22
Data publikacji online: 2011/03/04
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Pokrzywka jest częstą dermatozą o złożonej i niejednorodnej etiologii. Jej rozpoznanie jest zazwyczaj łatwe, natomiast określenie przyczyny występowania objawów chorobowych stanowi nadal trudne wyzwanie dla lekarza klinicysty. Dotyczy to zwłaszcza pokrzywki przewlekłej, w przypadku której konieczne jest przeprowadzenie indywidualnie dobranego panelu badań diagnostycznych, zarówno w zakresie podstawowym, jak też niektórych prób prowokacyjnych. Próby prowokacyjne powinny być zawsze wykonywane w warunkach szpitalnych, przy pełnym zabezpieczeniu anestezjologicznym i przygotowaniu do interwencyjnego postępowania w przypadku wystąpienia układowych, czasem poważnych działań niepożądanych. W odniesieniu do ostrej odmiany pokrzywki przyczyny zazwyczaj mają charakter alergiczny i dlatego zakres koniecznych badań diagnostycznych jest zdecydowanie węższy. Opracowane i opublikowane niedawno zbiory zasad dotyczących definicji, klasyfikacji oraz diagnostyki pokrzywki stanowią dla lekarza klinicysty cenny dokument zawierający zalecenia oraz wskazówki, które powinny zostać wprowadzone do jego codziennej praktyki klinicznej. Dotyczy to zarówno specjalistów dermatologów, alergologów, pediatrów, jak też specjalistów medycyny rodzinnej.

Urticaria is a frequent dermatose of complex and diverse etiology. Generally it is easy to diagnose but identification of elicitating factors still presents a great challenge for physicians. Each patient requires an individually tailored panel of diagnostic procedures including basic ones as well as specific provocations, which need to be selected according to the clinical characteristic of the case. Provocation tests require hospitalization because serious systemic side effects may be induced during the diagnostic procedure and anaestesiologic intervention may be necessary. Acute type of urticaria is usually allergic in origin and diagnostic approach is not as complex as in the case of chronic type of the disease. Recently published guideline on definition, classification and diagnosis of urticaria is a very useful document containing selection of rules and advices which should be implemented in the daily practice of dermatologists, allergologists, paediatritians as well as general practitioners.
słowa kluczowe:

pokrzywka, diagnostyka, próby prowokacyjne© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.