eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
3/2017
vol. 25
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Aktywność fizyczna personelu pielęgniarskiego województwa zachodniopomorskiego

Marzanna Stanisławska
1
,
Anna Napora-Tytoń
1
,
Sylwia Wieder-Huszla
1
,
Jolanta Tuszyńska-Stasiak
1
,
Małgorzata Starczewska
1
,
Anna Śmigielska
,
Anna Jurczak
1

1.
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Data publikacji online: 2017/10/25
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 

Wstęp. Aktywność fizyczna stanowiąca element zdrowego stylu życia jest jednym z najlepszych sposobów na zachowanie zdrowia, długowieczności i dobrego samopoczucia.
Cel pracy. Analiza aktywności fizycznej na przykładzie grupy zawodowej pielęgniarek z uwzględnieniem czynników, takich jak: wiek, wykształcenie, stan cywilny, tryb pracy, forma zatrudnienia, liczba miejsc zatrudnienia, miejsce oraz stanowisko pracy.
Materiał i metody. Badaniami objęto 211 przypadkowo wybranych pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w województwie zachodniopomorskim. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, który składał się z dwóch części. Pierwszą część stanowił autorski kwestionariusz ankiety zawierający 19 pytań, natomiast drugą Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej w wersji krótkiej. Badania przeprowadzono w miesiącach listopad i grudzień 2015 roku.
Wyniki. Większość badanych pielęgniarek (86,3%) prezentuje wysoki poziom aktywności fizycznej, 12,8% wykazało wystarczający poziom aktywności fizycznej, a tylko 0,9% niski. Ogólny poziom aktywności fizycznej pielęgniarek wynosił 3707,12 MET. Wykazano zależność, że im starszy wiek, tym niższy poziom aktywności fizycznej. Personel z wykształceniem magisterskim charakteryzował się niższą ogólną aktywnością fizyczną niż osoby z wykształceniem wyższym licencjackim. Osoby stanu wolnego cechowały się wyższą ogólną aktywnością fizyczną niż osoby będące w związku małżeńskim, owdowiałe i rozwiedzione. Wysiłek intensywny i umiarkowany był istotnie statystycznie wyższy u osób pracujących w systemie dwuzmianowym. Aktywność fizyczna nie zależała istotnie od formy zatrudnienia.
Wnioski. 1. Większość badanych pielęgniarek prezentuje wysoki poziom aktywności fizycznej, co może świadczyć o prawidłowych zachowaniach zdrowotnych. 2. Wiek wpływa na poziom aktywności fizycznej, wraz z wiekiem obserwuje się jej spadek. 3. Czynniki socjodemograficzne, takie jak: wykształcenie i stan cywilny badanego personelu istotnie wpływają na ogólną aktywność fizyczną. 4. Forma zatrudnienia badanych pielęgniarek nie wpływała na poziom ich aktywności fizycznej. Czynnikiem oddziaływującym na zachowania zdrowotne w tym zakresie jest praca w systemie dwuzmianowym.

słowa kluczowe:

aktywność fizyczna; pielęgniarki

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe