eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2016
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Analiza mnogich obrażeń ciała zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym szczebla akademickiego

Bożena Kirpsza
,
Jerzy R. Ładny
,
Regina Sierżantowicz
,
Lech Trochimowicz

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2016; 4: 167-172
Data publikacji online: 2016/12/20
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Mnogie obrażenia ciała należą do najcięższych obrażeń, które ze względu na swoją rozległość stanowią bezpośrednie zagrożenie utraty życia i obarczone są wysokim odsetkiem kalectwa pourazowego.

Cel pracy: Analiza mnogich obrażeń ciała zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) szczebla akademickiego.

Materiał i metody: Dokonano analizy retrospektywnej obrażeń na podstawie dokumentacji medycznej 249 pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała przyjętych na SOR. Oceniono: płeć, wiek, miejsce zamieszkania, rodzaj wypadku, któremu uległ poszkodowany, rozległość obrażeń, obecność alkoholu w surowicy krwi oraz śmiertelność pacjentów.

Wyniki: Na SOR zaopatrzono 249 pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała, w tym 184 mężczyzn oraz 65 kobiet. Najliczniejszą grupę stanowili chorzy w wieku do 40. roku życia (51%). W chwili doznania urazu 59 (23,7%) poszkodowanych znajdowało się pod wpływem alkoholu. Przyczyną obrażeń były najczęściej wypadki komunikacyjne (152 pacjentów) oraz upadki z wysokości (40 pacjentów). Obrażenia obejmowały najczęściej okolicę głowy (166), następnie klatki piersiowej (136) i narząd ruchu (135). Wśród poszkodowanych było 164 osób z obrażeniami dwóch okolic ciała. Obrażenia obciążone najwyższą śmiertelnością (42,9%) stwierdzono u chorych, którzy doznali obrażeń w wyniku potrącenia. Średnia ISS w grupie zgonów była wyższa (p < 0,001). Wpływ na śmiertelność miały obrażenia okolicy klatki piersiowej (p < 0,038).

Wnioski: Mnogie obrażenia ciała rozpoznawano najczęściej u młodych mężczyzn po wypadkach komunikacyjnych, często pod wpływem alkoholu. Doznane obrażenia obejmowały zazwyczaj głowę, klatkę piersiową i narząd ruchu. Istotny wpływ na śmiertelność poszkodowanych miały obrażenia klatki piersiowej. Wartość ISS stanowiła istotny czynnik rokowniczy śmiertelności.

Introduction: Multiple body injuries are the most severe traumas. According to their extent, they are life-threatening and carry a high risk of posttraumatic disability.

Aim of the study: To analysis of multiple body injuries in Emergency Department on academic level.

Material and methods: Retrospective analysis of injuries was conducted based on medical documentation of 249 patients with multiple body injuries hospitalized in Emergency Department. Gender, age, place of residence were analyzed along with the kind of accident which patient experienced, the extent of injuries, presence of alcohol in serum and mortality of patients.

Results: 249 patients with multiple body injuries were hospitalized in Emergency Department, including 184 men and 65 women. Patients under 40 years old were the most numerous group (51%). 59 patients (23.7%) were under the influence of alcohol at the time of accident. The main causes of injuries were traffic accidents (152 cases) and falls from the height (40 cases). The most frequently injuries considered head (166), thorax (136) and locomotor system (135). Among injured patients, 164 suffered from the trauma of two areas of the body. Traumas with the highest rate of mortality were observed in traffic accident casualties. The average ISS among deaths was higher (p < 0.001). Injuries of thorax had influence on mortality rate (p < 0.038).

Conclusions: Multiple body injuries were most frequently recognized in young man after traffic accidents, often under the influence of alcohol. Traumas considered usually head, thorax and locomotor system. Thorax injuries influenced significantly the rate of mortality. ISS value appeared to be a significant predictive factor of mortality.
słowa kluczowe:

mnogie obrażenia ciała, szpitalny oddział ratunkowy, śmiertelność

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe