eISSN: 2299-8284
ISSN: 1233-9989
Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
1/2013
vol. 21
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł przeglądowy

Analiza porównawcza zastosowania ampułkostrzykawki i sprzętu tradycyjnego w aspekcie czynności pielęgniarskich

Elżbieta Grochans

Data publikacji online: 2013/03/28
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Jednym z elementów działalności terapeutycznej pielęgniarki jest podawanie leków różnymi drogami, między innymi drogą wstrzyknięć.
Prawidłowo wykonana iniekcja wymaga przestrzegania zasad, znajomości procedur, a także wyboru i zastosowania odpowiedniego sprzętu.
Nowoczesny rodzaj sprzętu mający zastosowanie do podawania leków to ampułkostrzykawki. Jest to połączenie ampułki z lekiem
i strzykawki, dzięki któremu możliwe jest natychmiastowe podanie leku bez konieczności zastosowania procedury przygotowywania leku
przez pracownika ochrony zdrowia.
Wśród zalet zastosowania ampułkostrzykawek należy wziąć pod uwagę zalety dla pacjenta, personelu, placówki ochrony zdrowia.
Lek znajdujący się w ampułkostrzykawce nie wymaga specjalnego przygotowania przez personel, a procedura przygotowywania wstrzyknięcia
jest skrócona, pacjent w związku z tym nie jest narażony na dodatkowy stres, poprzez zmniejszenie narażenia na niebezpieczeństwo
i powikłania mogące wystąpić w trakcie przygotowywania leku, pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów finansowych i zdrowotnych, a także
są niwelowane efekty niepożądane wynikające z nieprzestrzegania zasad przez personel. Zastosowanie ampułkostrzykawki to bezpieczeństwo
dla pacjenta i personelu, zwłaszcza przy zastosowaniu igły predefiniowanej i systemu ANG, to ogromna oszczędność czasu dla personelu
(mniejsza liczba manipulacji — mniejsze narażenie na zainfekowanie), a także mniejsze narażenie pacjenta na otrzymanie nieprawidłowej
dawki leku w wyniku jego utraty w czasie przygotowywania. Zastosowanie ampułkostrzykawki daje również oszczędności ekologiczno-ekonomiczne,
ponieważ wytwarza się o wiele mniej odpadów komunalnych i medycznych w trakcie przygotowywania wstrzyknięcia.
Problemy Pielęgniarstwa 2013; 21 (1): 98–107

One of therapeutic nursing activities is administering drugs through various routes, including injections. A properly performed injection
requires adherence to rules, the knowledge of procedures, as well as the choice and use of suitable equipment. A pre-filled syringe is
a modern tool for drug administration. This is a combination of a syringe and an ampoule filled with a drug, thanks to which a medicine can
be given immediately, and without the necessity of using the drug preparation procedure by health care workers.
The use of pre-filled syringes is advantageous both to patients, medical staff, and medical centres. Since the time of drug preparation
procedure is shortened, the stress experienced by patients is lower. What is more, the use of pre-filled syringes saves plenty of time, and is
safer both for patients and health workers, especially if predefined needles and automatic needle guard (ANG) are applied (fewer manual
adjustments — a lower risk of infection). Also the possibility that a patient will be administered improper dose of a medicine as a result of its
loss during the preparation is eliminated. The exposure to risks and complications, which may occur while preparing medicines, is reduced,
so patients do not have to pay additional financial and health costs. Moreover, the employment of pre-filled syringes is more economic and
environmentally friendly due to the fact that significantly less municipal and medical waste is produced during giving injections.
Nursing Topics 2013; 21 (1): 98–107
słowa kluczowe:

wstrzyknięcia; sprzęt bezpieczny; zakażenia; odpady medyczne

facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe