eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2018
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Analiza urazów zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym

Małgorzata E. Starczewska
1
,
Marta Kordalska
2
,
Katarzyna Augustyniuk
1
,
Marzanna Stanisławska
1
,
Anita Rybicka
1

1.
Zakład Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
2.
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2018; 4: 159-165
Data publikacji online: 2019/02/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy
Celem pracy była analiza rodzaju oraz częstotliwości występowania urazów zaopatrywanych na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR).

Materiał i metody
Przeanalizowano przypadki 1707 pacjentów, którzy w lipcu i grudniu 2017 r. byli zaopatrywani na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Ogólną Izbą Przyjęć Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie z powodu urazów. W badaniu o charakterze retrospektywnym posłużono się metodą analizy dokumentacji medycznej.

Wyniki
Badana grupa obejmowała 928 mężczyzn (54,36%) i 779 kobiet (45,64%). Badania wykazały, że pora roku nie wpływała na rodzaj doznawanych przez pacjentów urazów (p = 0,645). Analiza materiału badawczego wykazała istnienie istotnej statystycznie zależności między płcią pacjentów a rodzajem urazu (p < 0,001), między wiekiem a rodzajem urazu (p < 0,001) oraz między wiekiem pacjentów a godziną, o której zgłaszali się oni na SOR (p < 0,001).

Wnioski
Na SOR najczęściej zaopatrywane były urazy stawu skokowego i stopy oraz nadgarstka i ręki. Częściej dotyczyły one mężczyzn, osób mieszkających w mieście oraz osób w przedziale wiekowym 18–30 lat. Mężczyźni najczęściej doznawali urazów głowy, klatki piersiowej, nadgarstka i ręki, natomiast kobiety – urazów barku, ramienia, przedramienia, stawu skokowego i stopy. Wśród osób młodych najczęstsze były urazy nadgarstka i ręki oraz stawu skokowego i stopy, natomiast osoby po 60. roku życia znacznie częściej doświadczały urazów głowy, klatki piersiowej, barku, ramienia i przedramienia. Więcej pacjentów urazowych odnotowano w lipcu, a także wczesnym i późnym popołudniem.Objectives
The purpose of the work was to analyse the type and frequency of injuries performed in the hospital emergency department.

Material and methods
1707 were patients supplied due to trauma in July and December 2017 in the Hospital Emergency Department with the General Admission Room of the Independent Public Clinical Hospital Prof. Sokołowski No. 1 PMU in Szczecin. In the retrospective study, a method of analysing medical records was applied.

Results
There were 928 men (54.36%) and 779 women (45.64%) in the study group. The study showed that the season of the year did not affect the type of injuries sustained by the patients (p = 0.645). Analysis of the research material revealed a highly statistically significant relationship between the patients’ sex and type of injury (p < 0.001), age and type of injury (p < 0.001), and age and the time in which the patient reported to the emergency department (p < 0.001).

Conclusions
Ankle and foot injuries as well as wrist and hand injuries were the most frequent supplies in the emergency department, and were more common in men, city dwellers, and people aged 18-30 years. The men most often suffered from head, chest, wrist, and hand injuries, while the women had mainly injuries to the shoulder, arm, forearm, ankle, and foot. Injuries to the wrist and hand as well as the ankle joint and foot were common in the young people, while the people over 60 years old were more likely to have head, chest, shoulder, and forearm injuries. More trauma patients were recorded in July (early and late afternoon).

słowa kluczowe:

uraz, szpitalny oddział ratunkowy, procedury medyczne

© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe