eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza zależności stopnia ciężkości obrażeń ciała od wysokości upadku u śmiertelnych ofiar upadków z wysokości

Grzegorz Teresiński, Anna Milaszkiewicz, Tomasz Cywka

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (3): 133-140
Data publikacji online: 2017/03/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Jednymi z podstawowych problemów poruszanych w piśmiennictwie dotyczącym upadków z wysokości są kwestie ustalania wysokości, z jakiej spadła ofiara, oraz różnicowania między upadkiem samobójczym a upadkiem będącym skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Celem niniejszej pracy było zweryfikowanie opracowanych dotąd metod służących ocenie wspomnianych okoliczności zdarzenia na potrzeby opiniowania sądowo-lekarskiego.

Materiał i metody: Przedmiotem badań objęto śmiertelne ofiary upadków z wysokości, których sekcje zwłok zostały przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie. Podobnie jak autorzy poprzednich prac, przy ocenie ciężkości obrażeń posłużono się skalą Abbreviated Injury Scale (AIS) oraz indeksem Injury Severity Score (ISS).

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano m.in. istotną statystycznie korelację między wysokością upadku a stopniem ciężkości urazu wyrażonej przez ISS, a także istotną statystycznie różnicę wysokości upadków pomiędzy ocenianymi grupami nieszczęśliwych wypadków i samobójstw.

Aim of the study: One of the basic issues discussed in forensic literature regarding falls from a height is determination of fall heights and differentiation between suicidal and accidental falls. The aim of the study was to verify the usefulness of the available methods for the purposes of forensic expertises.

Material and methods: The study encompassed fatalities of falls from a height whose autopsies were performed in the Department of Forensic Medicine in Lublin.

Results: Similarly to other authors, the severity of injuries was assessed using the Abbreviated Injury Scale (AIS) and injury severity score (ISS). The study findings demonstrated a statistically significant correlation between the fall height and the severity of injuries according to ISS and a statistically significant difference in fall heights between the groups of accidents and suicides.
słowa kluczowe:

upadek z wysokości, samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek, Abbreviated Injury Scale, Injury Severity Score, opiniowanie sądowo-lekarskie

referencje:
Aufmkolk M, Voggenreiter G, Majetschak M, Neudeck F, Schmit-Neuerburg KP, Obertacke U. Injuries due to falls from a considerable height. A comparative analysis from injuries and clinical course after international or accidental fall. Unfallchirurg 1999; 102: 525-530.
Lapostolle F, Gere C, Borron SW, Petrovic T, Dallemagne F, Beruben A, Lapandry C, Adnet F. Prognostic factors in victims of falls from height. Crit Care Med 2005; 33: 1239-1242.
Lukas GM, Hutton Jr JE, Lim RC, Matthewson Jr C. Injuries sustained from high velocity impact with water: an experience from the Golden Gate Bridge. J Trauma 1981; 21: 612-618.
Berghaus G. Mathematic-statistical discrimination between suicide and accident in falls from height (author’s transl). Zeitschrift fur Rechtsmedizin. Legal Med 1978; 80: 273-286.
Risser D, Bonsch A, Schneider B, Bauer G. Risk of dying after a free fall from height. Forensic Sci Int 1996; 78: 187-191.
Bostman OM. Suicidal attempts by jumping from heights. A three-year prospective study of patients admitted to an urban university accident department. Scand J Soc Med 1987; 15: 199-203.
Isbister ES, Roberts JA. Autokabalesis: a study of intentional vertical deceleration injuries. Injury 1992; 23: 119-122.
Beale JP, Wyatt JP, Beard D, Busuttil A, Graham CA. A five year study of high falls in Edinburgh. Injury, Int J Care Injured 2000; 31: 503-508.
Teresiński G, Mądro R. Evidential value of injuries useful for reconstruction of the pedestrian – vehicle location at the moment of collision. Forensic Sci Int 2002; 128: 127-135.
The Abbreviated Injury Scale, Association for the Advancement of Automotive Medicine. Revision 2005, update 2008.
Baker SP, O’Neill B, Haddon W. The Injury Severity Score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma 1974; 14: 187-196.
Atanasijevic T, Nikolic S, Djokic V. Level of total injury severity as a possible parameter for evaluation of height in fatal falls. Srp Arh Celok Lek 2004; 132: 96-98.
Atanasijevic T, Savic SN, Nikolic SD, Djokic VM. Frequency and severity of injuries in correlation with the height of fall. J Forensic Sci 2005; 50: 608-612.
Atanasijevic T, Popovic VM, Nikolic SD. Characteristics of chest injury in falls from heights. Legal Med 2009; 11: S315-S317.
Lau G, Ooi PL, Phoon B. Fatal falls from a height: The use of mathematical models to estimate the height of fall from the injuries sustained. Forensic Sci Int 1998; 93: 33-44.
Fialka J. Estimation of the height of free fall of a human body on the basis of experimental expression of the degree of injury. Soud Lek 1990; 35: 22-32.
Gupta SM, Chandra J, Dogra TD. Blunt force lesions related to the heights of a fall. Am J Forensic Med Pathol 1982; 3: 35-43.
Goren S, Subasi M, Tyrasci Y, Gurkan F. Fatal falls from heights in and around Diyarbakir, Turkey. Forensic Sci Int 2003; 137: 37-40.
Fujiwara S. Studies on injuries in the dead of the free-falls from heights. Jpn Legal Med 1981; 35: 285-303.
Christensen AM. The influence of behavior on free fall injury patterns: possible implications for forensic anthropological investigations. J Forensic Sci 2004; 49: 5-10.
POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe