eISSN: 1689-1716
ISSN: 0324-8267
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii/Archives of Forensic Medicine and Criminology
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Suplementy Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
SCImago Journal & Country Rank
3/2016
vol. 66
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza zależności stopnia ciężkości obrażeń ciała od wysokości upadku u śmiertelnych ofiar upadków z wysokości

Grzegorz Teresiński, Anna Milaszkiewicz, Tomasz Cywka

Arch Med Sąd Kryminol 2016; 66 (3): 133-140
Data publikacji online: 2017/03/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Cel pracy: Jednymi z podstawowych problemów poruszanych w piśmiennictwie dotyczącym upadków z wysokości są kwestie ustalania wysokości, z jakiej spadła ofiara, oraz różnicowania między upadkiem samobójczym a upadkiem będącym skutkiem nieszczęśliwego wypadku. Celem niniejszej pracy było zweryfikowanie opracowanych dotąd metod służących ocenie wspomnianych okoliczności zdarzenia na potrzeby opiniowania sądowo-lekarskiego.

Materiał i metody: Przedmiotem badań objęto śmiertelne ofiary upadków z wysokości, których sekcje zwłok zostały przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej w Lublinie. Podobnie jak autorzy poprzednich prac, przy ocenie ciężkości obrażeń posłużono się skalą Abbreviated Injury Scale (AIS) oraz indeksem Injury Severity Score (ISS).

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano m.in. istotną statystycznie korelację między wysokością upadku a stopniem ciężkości urazu wyrażonej przez ISS, a także istotną statystycznie różnicę wysokości upadków pomiędzy ocenianymi grupami nieszczęśliwych wypadków i samobójstw.

Aim of the study: One of the basic issues discussed in forensic literature regarding falls from a height is determination of fall heights and differentiation between suicidal and accidental falls. The aim of the study was to verify the usefulness of the available methods for the purposes of forensic expertises.

Material and methods: The study encompassed fatalities of falls from a height whose autopsies were performed in the Department of Forensic Medicine in Lublin.

Results: Similarly to other authors, the severity of injuries was assessed using the Abbreviated Injury Scale (AIS) and injury severity score (ISS). The study findings demonstrated a statistically significant correlation between the fall height and the severity of injuries according to ISS and a statistically significant difference in fall heights between the groups of accidents and suicides.
słowa kluczowe:

upadek z wysokości, samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek, Abbreviated Injury Scale, Injury Severity Score, opiniowanie sądowo-lekarskie

POLECAMY
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe