eISSN: 2084-9850
ISSN: 1897-3116
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular Nursing
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Recenzenci Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac Standardy etyczne i procedury
Panel Redakcyjny
Zgłaszanie i recenzowanie prac online
1/2022
vol. 16
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Analiza zdarzeń niepożądanych w okresie okołooperacyjnym u pacjentów wysokiego ryzyka leczonych chirurgicznie i wewnątrznaczyniowo z powodu podnerkowego tętniaka aorty brzusznej

Mariola Sznapka
1, 2
,
Anna Brzęk
3
,
Wacław Kuczmik
4
,
Damian Ziaja
3, 5

  1. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  2. Wydział Medyczny, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice
  3. Katedra Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
  4. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
  5. Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Szpital Wojewódzki, Tychy
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2022; 16(1): 41–46
Data publikacji online: 2022/04/22
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Cel pracy
Wykazanie różnic w przygotowaniu pacjenta do wszczepienia naczyniowej protezy vs. stentgraftu w leczeniu tętniaka aorty brzusznej, ocena liczby zdarzeń niepożądanych, porównanie subiektywnej oceny jakości życia w okresie okołooperacyjnym w skali VAS oraz poziomu bólu.

Materiał i metody
Spośród 226 chorych leczonych 1 kwietnia – 31 grudnia 2014 r. w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego kryteria kwalifikacyjne spełniało 146 osób. Do operacji zakwalifikowano 85 osób, do implantacji stentgraftu 61 osób. Zabieg chirurgiczny wykonywano w znieczuleniu ogólnym, implantację w znieczuleniu miejscowym z sedacją dożylną. Pacjentów podzielono na dwie grupy: gr. 1 – pacjenci operowani, gr. 2 – pacjenci leczeni wewnątrznaczyniowo. Grupę 1 podzielono na dwie podgrupy: gr. 1 A – proteza aortalno-aortalna (n = 49) , gr. 1 B – proteza aortalno-dwubiodrowa (n = 36).

Wyniki
U pacjentów po operacji stwierdzono znacznie dłuższy czas pobytu na OIOM, znamiennie wyższą średnią utratę krwi, podczas gdy spadek poziomu Hb i płytek krwi był jednakowy w obu grupach. U siedmiu pacjentów zaobserwowano powikłania gojenia rany: u ośmiu pacjentów odleżyny I i II st., u jednego III stopnia.

Wnioski
Odnotowano krótszy pobyt w szpitalu pacjentów po wszczepieniu stentgraftu. W obu grupach zaobserwowano jednakowy spadek poziomu Hb i wzrost leukocytozy. Chorzy po operacji skarżyli się na wyższy poziom bólu. W obu grupach zauważono jednakowy wzrost subiektywnej oceny jakości życia.Aim of the study
Demonstration of differences in patient preparation for vascular prosthesis vs. stent graft implantation in AAA treatment, assessment of adverse events, comparison of subjective assessment of perioperative quality of life using the VAS scale, and the level of pain sensation.

Material and methods
Out of 226 patients treated in 2014, 146 met the eligibility criteria, of whom 85 qualified for surgery and 61 for stent-graft implantation. The operation was performed under general anaesthesia, and the stent graft implantation was performed under local anaesthesia with intravenous sedation. The patients were divided into 2 groups: group 1 patients were operated on, and group 2 patients were treated intravascularly. Group 1 was divided into 2 subgroups: group 1 A – aorto-aortic prosthesis, n = 49; group 1 B – aortoiliac bifurcation, n = 36.

Results
The length of ICU stay in patients after surgery was significantly shorter. The mean blood loss was significantly greater in the operated patients. In both groups there was a decrease in haemoglobin levels and a decrease in blood platelets levels. Complications related to wound healing occurred in 7 patients. Eight patients had pressure ulcers I and II degree, and in one III degree.

Conclusions
A shorter hospital stay after implantation of the stent graft was noticed. The same increase in Hb levels and increase in leukocytosis was observed in the examined patients. Despite the higher level of pain after surgery, an increase in the subjective assessment of quality of life was observed.

słowa kluczowe:

tętniak aorty brzusznej, leczenie operacyjne, EVAR, zdarzenia niepożądane

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.