eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Bazy indeksacyjne Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki psychologiczne istotne w procesie transplantacji komórek krwiotwórczych

Karolina Jakitowicz, Agnieszka Piekarska

Psychoonkologia 2014, 1: 1–7
Data publikacji online: 2014/06/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Z psychologicznego punktu widzenia proces przeszczepienia komórek krwiotwórczych jest procesem złożonym. W dostępnej literaturze analizowane są zmienne na etapie przed transplantacją, w trakcie pobytu na oddziale, a nawet kilka lat po przeszczepieniu. Długie leczenie w izolacji stawia pacjenta w trudnej emocjonalnie sytuacji. W piśmiennictwie analizowane są takie czynniki, jak stan psychiczny pacjenta (lęk, depresja, dystres) oraz wsparcie społeczne czy współpraca pacjenta z zespołem terapeutycznym. W niniejszej pracy zostaną zaprezentowane, na podstawie przeglądu współczesnej literatury, istotne czynniki psychologiczne w procesie transplantacji komórek krwiotwórczych.

From a psychological point of view, the process of hematopoietic stem cell transplantation is a complex process. In the literature, variables are analized during the stage before transplantation, during hospitalization and even several years after transplantation. Long-term treatment in isolation puts patients in a difficult emotional situation. Nowadays researchers include in their analysis factors such as the patients’ mental state, including: anxiety, depression, distress as well as social support and compliance. The aim of the study was to introduce the meaning of psychological factors in the process of hematopoietic stem cell transplantation based on a survey of contemporary literature.
słowa kluczowe:

przeszczepianie komórek macierzystych hematopoezy, izolacja lecznicza, stres psychologiczny, lęk, depresja, wsparcie społeczne, współpraca pacjenta

referencje:
Mytko JJ, Knight SJ, Chastain D i wsp. Coping strategies and psychological distress in cancer patients before autologous bone marrow transplant. J Clin Psychol Med Settings 1996; 3: 355-366. 
Patenaude AF. Psychological impact of bone marrow transplantation: current perspectives. Yale J Biol Med 1990; 63: 515-519. 
Wrona-Polańska H. Twórcze zmaganie się ze stresem. Funkcjonalny Model Zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego. Wydawnictwo UJ, Kraków 2011. 
Baker F, Zabora J, Polland A i wsp. Reintegration after bone marrow transplantation. Cancer Pract 1999; 7: 190-197. 
Hjermstad MJ, Evensen SA, Kvalo/y SO i wsp. Health-related quality of life 1 year after allogeneic or autologous stem-cell transplantation: a prospective study. J Clin Oncol 1999; 17: 706-718. 
De Walden-Gałuszko K. Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011. 
Grulke N, Larbig W, Kächele H i wsp. Pre-transplant depression as risk factor for survival of patients undergoing allogeneic haematopoietic stem cell transplantation. Psychooncology 2008; 17: 480-487. 
Gratwohl A, Baldomero H, Passweg J i wsp. Hematopoietic stem cell transplantation for hematological malignancies in Europe. Leukemia 2003; 17: 941-959. 
Baron F, Storb R, Little MT. Hematopoietic stem cell transplantation: five decades of progress. Arch Med Res 2003; 34: 528-544. 
Ringdén O. Allogeneic bone marrow transplantation for hematological malignanciesc – controversies and recent advances. Acta Oncol 1997; 36: 549-564. 
Ringdén O, Remberger M, Svahn BM i wsp. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for inherited disorders: experience in a single center. Transplantation 2006; 81: 718-725. 
Hoffmann P, Ermann J, Edinger M. CD4+ CD25+ regulatory T cells in hematopoietic stem cell transplantation. Curr Top Microbiol Immunol 2005; 293: 265-285. 
Barkholt L, Hentschke P, Zetterquist H i wsp. An allogeneic anti-cancer effect after hematopoietic stem cell transplantation. Transplant Proc 2001; 33: 1862-1864. 
Baron F, Storb R. Allogeneic hematopoietic cell transplantation as treatment for hematological malignancies: a review. Springer Semin Immunopathol 2004; 26: 71-94. 
Remberger M, Mattsson J, Hentschke P i wsp. The graft-versus-leukaemia effect in hematopoietic stem cell transplantation using unrelated donors. Bone Marrow Transplant 2002; 30: 761-768. 
Antin JH, Childs R, Filipovich AH i wsp. Establishment of complete and mixed donor chimerism after allogeneic lymphohematopoietic transplantation: recommendations from a workshop at the 2001 Tandem Meetings of teh International Bone Marrow Transplant Registry and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 2001; 7: 473-485. 
Slavin S. Graft-versus-host desease, the graft-versus-leukemia effect, and mixed chimerism following nonmyeloablative stem cell transplantation. Int J Hematol 2003; 78: 195-207. 
Le Blanc K, Remberger M, Uzunel M i wsp. A comparison of nonmyeloalblative and reduced-intensity conditioning for allogeneic stem-cell transplantation. Transplantation 2004; 78: 1014-1020. 
Baron F, Storb R. Current roles for allogeneic hematopoietic cell transplantation following nonmyeloablative or reduced-intensity conditioning. Clin Adv Hematol Oncol 2005; 3: 799-819. 
Willems E, Baron F, Vanstraelen G i wsp. Nonmyeloablative stem cell transplantation as cancer immunotherapy. Rev Med Suisse 2005; 1: 1973-1977. 
Benito AI, Diaz MA, González-Vicent M i wsp. Hematopoietic stem cell transplantation using umbilical cord blood progenitors: review of current clinical results. Bone Marrow Transplant 2004; 33: 675-690. 
Klein AK, Patel DD, Gooding ME i wsp. T-Cell recovery in adults and children following umbilical cord blood transplantation. Biol Blood Marrow Transplant 2001; 7: 454-466. 
Nevill TJ1, Barnett MJ, Klingemann HG i wsp. Regimen-related toxicity of a busulfan-cyclophosphamide conditioning regimen in 70 patients undergoing allogeneic bone marrow transplantation. J Clin Oncol 1991; 9: 1224-1232. 
Duell T, van Lint MT, Ljungman P i wsp. Health and functional status of long-term survivors of bone marrow transplantation. EBMT Working Party on Late Effects and EULEP Study Group on Late Effects. European Group for Blood and Marrow Transplantation. Ann Intern Med 1997; 126: 184-192. 
Guidelines for preventing opportunistic infections among hematopoietic stem cell transplant recipients. Recommendations of CDC, the Infectious Disease Society of America, and the American Society of Blood and Marrow Transplantation. Cytotherapy 2001; 3: 41-54. 
Gratwohl A, Brand R, Frassoni F i wsp. Cause of death after allogeneic stem cell transplantation (HSCT) in early leukaemias: an EBMT analysis of lethal infectious complications and changes over calendar time. Bone Marrow Transplant 2005; 36: 757-769. 
Sankowska M, Kauc L. Transplantacja szpiku. Wydawnictwo Medigen, Warszawa 2004. 
Gulla B. Transplantacja serca. Problemy adaptacji psychologicznej. Wydawnictwo UJ, Kraków 2010. 
Hjermstad MJ1, Loge JH, Evensen SA i wsp. The course of anxiety and depression during the first year after allogeneic or autologous stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 1999; 24: 1219-1228. 
Heitzman J. Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. W: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J. Psychiatria kliniczna 2. Psychiatria. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002; 466-484. 
Sasaki T, Akaho R, Sakamaki H i wsp. Mental disturbances during isolation in bone marrow transplant patients with leukemia. Bone Marrow Transplant 2000; 25: 315-318. 
Mosher CE, Redd WH, Rini CM i wsp. Physical, psychological, and social sequelae following hematopoietic stem cell transplantation: a review of the literature. Psychooncology 2009; 18: 113-127. 
Lee SJ, Loberiza FR, Antin JH i wsp. Routine screening for psychosocial distress following hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2005; 35: 77-83. 
Neitzert CS, Ritvo P, Dancey J i wsp. The psychosocial impact of bone marrow transplantation: a review of the literature. Bone Marrow Transplant 1998; 22: 409-422. 
Rusiewicz A, DuHamel KN, Burkhalter J i wsp. Psychological distress in long-term survivors of hematopoietic stem cell transplantation. Psychooncology 2008; 17: 329-337. 
Bevans M, Wehrlen L, Prachenko O i wsp. Distress screening in allogeneic hematopoietic stem cell (HSCT) caregivers and patients. Psychooncology 2011; 20: 615-622. 
Prieto JM, Atala J, Blanch J i wsp. Patient-rated emotional and physical functioning among hematologic cancer patients during hospitalization for stem-cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2005; 35: 307-314. 
Prieto JM, Atala J, Blanch J i wsp. Role of depression as a predictor of mortality among cancer patients after stem-cell transplantation. J Clin Oncol 2005; 23: 6063-6071. 
Rodrigue JR, Pearman TP, Moreb J. Morbidity and mortality following bone marrow transplantation: predictive utility of pre-BMT affective functioning, compliance, and social support stability. Int J Behav Med 1999; 6: 241-254. 
Syrjala KL, Langer SL, Abrams JR i wsp. Recovery and long-term function after hematopoietic cell transplantation for leukemia or lymphoma. JAMA 2004; 29: 2335-2343. 
Rini C, Redd WH, Austin J. Effectiveness of partner social support predicts enduring psychological distress after hematopoietic stem cell transplantation. J Consult Clin Psychol 2011; 79: 64-74. 
Prejzner W. Przestrzeganie zaleceń lekarskich w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Hematologia 2010; 1: 239-243. 
Bishop MM, Rodrigue JR, Wingard JR. Mismanaging the gift of life: noncompliance in the context of adult stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 2002; 29: 875-880. 
Rizzo JD1, Wingard JR, Tichelli A i wsp. Recommended screening and preventive practices for long-term survivors after hematopoietic cell transplantation: joint recommendations of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, Center for International Blood and Marrow Transplant Research, and the American Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT/CIBMTR/ASBMT). Bone Marrow Transplant 2006; 37: 249-261. 
Andrykowski MA, Cordova MJ, Hann DM i wsp. Patients’ psychosocial concerns following stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant 1999; 24: 1121-1129.
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe