eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Czynniki psychologiczne istotne w procesie transplantacji komórek krwiotwórczych

Karolina Jakitowicz
,
Agnieszka Piekarska

Psychoonkologia 2014, 1: 1–7
Data publikacji online: 2014/06/18
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Z psychologicznego punktu widzenia proces przeszczepienia komórek krwiotwórczych jest procesem złożonym. W dostępnej literaturze analizowane są zmienne na etapie przed transplantacją, w trakcie pobytu na oddziale, a nawet kilka lat po przeszczepieniu. Długie leczenie w izolacji stawia pacjenta w trudnej emocjonalnie sytuacji. W piśmiennictwie analizowane są takie czynniki, jak stan psychiczny pacjenta (lęk, depresja, dystres) oraz wsparcie społeczne czy współpraca pacjenta z zespołem terapeutycznym. W niniejszej pracy zostaną zaprezentowane, na podstawie przeglądu współczesnej literatury, istotne czynniki psychologiczne w procesie transplantacji komórek krwiotwórczych.

From a psychological point of view, the process of hematopoietic stem cell transplantation is a complex process. In the literature, variables are analized during the stage before transplantation, during hospitalization and even several years after transplantation. Long-term treatment in isolation puts patients in a difficult emotional situation. Nowadays researchers include in their analysis factors such as the patients’ mental state, including: anxiety, depression, distress as well as social support and compliance. The aim of the study was to introduce the meaning of psychological factors in the process of hematopoietic stem cell transplantation based on a survey of contemporary literature.
słowa kluczowe:

przeszczepianie komórek macierzystych hematopoezy, izolacja lecznicza, stres psychologiczny, lęk, depresja, wsparcie społeczne, współpraca pacjenta

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.