eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Prenumerata Kontakt Zasady publikacji prac
4/2007
vol. 2
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Efekt białego fartucha u chorych na cukrzycę typu 2 z mikroalbuminurią

Jan Ruxer, Michał Możdżan, Michał Barański, Leszek Markuszewski

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2007; 2, 4: 248–252
Data publikacji online: 2007/12/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Mikroalbuminuria jest niezależnym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Dotychczas brak jest badań, które skupiałyby się na ustaleniu zależności między wielkością albuminurii a występowaniem efektu białego fartucha u chorych na cukrzycę typu 2.

Cel pracy: Celem pracy było porównanie częstości występowania efektu białego fartucha oraz wielkości badanego parametru u chorych na cukrzycę typu 2, z rozpoznaną i nierozpoznaną mikroalbuminurią.

Materiał i metody: Do badania zakwalifikowano 64 chorych na cukrzycę typu 2 i nadciśnienie tętnicze. Podzielono ich na dwie grupy. Grupę I (n=25) stanowili chorzy z mikroalbuminurią, a grupę II (n=39) osoby bez mikroalbuminurii. W celu określenia wielkości efektu białego fartucha porównywano wartości ciśnienia tętniczego, oznaczone w trakcie 24-godzinnego ambulatoryjnego automatycznego monitorowania ciśnienia tętniczego (ang. ambulatory blood pressure monitoring – ABPM), z wartościami ciśnienia tętniczego, oznaczonymi za pomocą sfigmomanometru rtęciowego w trakcie wizyty lekarskiej.

Wyniki: U 24% chorych na cukrzycę typu 2 z obecną mikroalbuminurią oraz u 26% chorych na cukrzycę typu 2 bez mikroalbuminurii rozpoznano efekt białego fartucha. Badane grupy nie różniły się pod względem odsetka postawionych rozpoznań badanego zjawiska (p>0,05). Istotnie wyższą wartość efektu białego fartucha stwierdzono w grupie chorych z mikroalbuminurią niż u osób bez mikroalbuminurii (p<0,05).

Wnioski: Obserwowano podobną częstość występowania efektu białego fartucha u chorych na cukrzycę typu 2 z mikroalbuminurią i bez mikroalbuminurii. Wielkość efektu białego fartucha była wyższa u chorych na cukrzycę typu 2 ze stwierdzoną mikroalbuminurią.


Background: Microalbuminuria is an independent risk factor of cardiovascular diseases. There were not studies referred to estimate of dependence between value of albuminuria and white coat effect in type 2 diabetic patients.

Aim: The aim of this study was the comparison of frequency of white coat effect in type 2 and its value in diabetic patients with microalbuminuria and without this parameter.

Material and methods: The study comprised of 64 patients with type 2 diabetes and arterial hypertension. The patients were devided into two groups. The group I (n=25) comprised of patients with microalbuminuria and the group II (n=39) without microalbuminuria. To diagnose white coat effect, blood pressure values in ABPM with mean office arterial pressure values performed with the use of mercurial sphygmomanometr during outpatient visit were compared.

Results: In 24% of type 2 diabetic patients with microalbuminuria and in 26% of type 2 diabetic patients without microalbuminuria white coat effect was diagnosed. Prevalence of this parameter didn’t differ both groups (p>0.05). It was observed higher value of white coat effect in group I than in group II (p<0.05).

Conclusions: Prevalence of white coat effect didn’t differ patients with microalbuminuria and without microalbuminuria. Value of white coat effect was higher in type 2 diabetic patients with microalbuminuria compared with patients without microalbuminuria.
słowa kluczowe:

efekt białego fartucha, nadciśnienie tętnicze, 24-godzinne ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego, cukrzyca typu 2, mikroalbuminuria

© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe