eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2010
vol. 14
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Funkcjonowanie na płaszczyźnie psychofizycznej a jakość życia chorych onkologicznie

Anna Machnik-Czerwik

Psychoonkologia 2010, 2: 55–59
Data publikacji online: 2011/06/21
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp : Celem niniejszej pracy było ustalenie relacji pomiędzy rodzajem leczenia a jakością życia osób chorych onkologicznie oraz zbadanie czynników różnicujących jakość życia chorych na płaszczyźnie funkcjonowania fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego z rozróżnieniem na leczenie przyczynowe i objawowe.

Materiał i metody : Badania jakości życia przeprowadzono w dwóch grupach pacjentów podzielonych w zależności od rodzaju leczenia i opieki, jaką zostali objęci. Przebadano 80 pacjentów. Grupę pierwszą stanowiło 40 chorych leczonych przyczynowo, będących w trakcie chemioterapii. Do drugiej grupy włączono 40 pacjentów leczonych objawowo, znajdujących się pod opieką hospicjum domowego. W badaniach wykorzystano narzędzie do pomiaru jakości życia EORTC QLQ-C30.

Wyniki i wnioski : Z badań wynika, że jakość życia chorych w trakcie leczenia przyczynowego nie różni się od jakości życia chorych leczonych objawowo i jedynie funkcjonowanie społeczne jest płaszczyzną różnicującą obie grupy pacjentów. W badaniach wykazano również, że jakość życia osób chorych onkologicznie pozostaje w związku z ich funkcjonowaniem fizycznym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Introduction : The aim of this research was to define the relations between a treatment type and the quality of life of people suffering from oncological diseases, and to examine factors differentiating the ill’s quality of life at the level of physical, cognitive, emotional and social functioning, taking into account cause and symptom treatment.

Material and methods : The research focusing on the quality of life was conducted in two groups of patients whose division depended on a treatment type and care they were exposed to. 80 patients took part in the research. The first group consisted of forty patients who were subject to cause treatment, undergoing chemotherapy at that time. The patients in the latter group were subject to symptom treatment, in the care of a home hospice. The research used a tool for measuring the quality of life – EORTC QLQ-C30.

Results and conclusions : The research results show that the quality of life of patients treated for the underlying causes of their symptoms does not differ from the quality of life of patients treated solely for their symptoms, and only patients’ social functioning differentiates the groups. The study also shows that the quality of life of cancer patients correlates with their physical, social, cognitive and emotional functioning.
słowa kluczowe:

choroba nowotworowa, rak, jakość życia, funkcjonowanie psychofizyczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.