eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Insulinooporność a stężenie glikemii na czczo u krewnych pierwszego stopnia osób chorych na cukrzycę typu 1

Katarzyna Siewko
,
Anna Popławska-Kita
,
Rafał Maciulewski
,
Anna Zielińska
,
Agnieszka Nikołajuk
,
Maria Górska
,
Małgorzata Szelachowska

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 99–102
Data publikacji online: 2012/12/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Stopniowe zmniejszanie się czynności wydzielniczej komórek β trzustki jest typowe dla stadium prediabetes. Kliniczne objawy cukrzycy ujawniają się dopiero przy zniszczeniu 80–90% komórek β.

Cel: Ocena czynności wydzielniczej komórek β oraz insulinooporności u krewnych pierwszego stopnia osób z cukrzycą typu 1 w zależności od glikemii na czczo.

Materiał i metody: Zbadano 90 krewnych pierwszego stopnia osób z cukrzycą typu 1, których podzielono na dwie grupy: z „wysoką prawidłową” glikemią ( 88 mg/dl) i „niską prawidłową” glikemią na czczo (< 88 mg/dl). Glikemię oznaczono metodą enzymatyczną, a wskaźnik HOMAIR i HOMA%B obliczono za pomocą kalkulatora znajdującego się w Internecie.

Wyniki: U 48,9% krewnych stwierdzono glikemię  88 mg/dl. W grupie osób z „wysoką prawidłową” glikemią na czczo zaobserwowano istotnie mniejszą wartość wskaźnika HOMA%B (p < 0,0009). Stwierdzono dodatnie korelacje glikemii na czczo  88 mg/dl

ze wskaźnikiem masy ciała (r = 0,368, p < 0,014) oraz z HOMAIR (r = 0,186, p < 0,002), a ujemne korelacje glikemii  88 mg/dl

ze wskaźnikiem HOMA%B (r = –0,328, p < 0,034).

Wnioski: Krewni pierwszego stopnia osób chorych na cukrzycę typu 1, u których stężenie glikemii na czczo przekracza 88 mg/dl, mają większą masę ciała, insulinooporność i bardziej upośledzoną funkcję komórek β w porównaniu z grupą osób z glikemią poniżej 88 mg/dl.

Introduction: By the long time of prediabetes period we don’t observe disturbances of carbohydrate metabolism, which lead to the manifestation of the loss of 80-90% of the β cell mass.

Aim: Evaluation of the secretory function of β cells as well as insulin resistance in relation to fasting plasma glucose (FPG).

Material and methods: The study was conducted in 90 I° relatives, which were divided on: “high-normal” FPG group ( 88 mg/dl) and “low-normal” FPG group (< 88/mg/dl). The FPG was determined using enzymatic method. HOMAIR and HOMA%B indices were calculated using computer calculator.

Results: In 48.9% of patients, a FPG  88 mg/dl was stated. Positive correlations between “high-normal” FPG and body mass index (r = 0.491, p < 0.0001) and between “high-normal” FPG and HOMAIR (r = 0.186, p < 0.002) were observed. A negative correlation between “high-normal” FPG and HOMA%B (r = –0.437, p < 0.0001) were also observed.

Conclusions: The patients with the “high-normal” FPG characterize a higher body mass index, insulin resistance and a higher decrease of β-cell function as compared to a “low-normal” FPG group.
słowa kluczowe:

cukrzyca typu 1, glikemia na czczo, HOMAIR, HOMA%B

© 2024 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.