eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Lokalizacja kontroli bólu a strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u pacjentów leczonych z powodu raka płuc i raka jelita grubego

Małgorzata Anna Basińska
,
Anna Andruszkiewicz

Psychoonkologia 2014, 2: 43–50
Data publikacji online: 2014/09/15
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Ból przewlekły jest jednym z najczęściej występujących objawów w różnych schorzeniach, także w chorobie onkologicznej. Celem przeprowadzonych badań była ocena stosowanych strategii radzenia sobie z bólem w zależności od umiejscowienia kontroli bólu, przy uwzględnieniu subiektywnej oceny bólu. W badaniu wykorzystano: Kwestionariusz Przekonań na Temat Kontroli Bólu – BPCQ, Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem – CSQ, oraz Skalę VAS – Visual Analogue Scale. Przebadano 109 dorosłych osób leczonych z powodu choroby nowotworowej. W badaniu wyodrębniono 4 typy przekonań na temat lokalizacji kontroli bólu z zastosowaniem analizy skupień. Badani chorzy różnili się między sobą w zakresie wykorzystywania dwóch strategii radzenia sobie z bólem: ignorowanie doznań i deklarowanie radzenia sobie.

Chronic pain is one of most frequently occurring symptoms in various diseases, also the oncological disease. The aim of the study was to evaluate the strategies used to cope with pain, depending on the location of pain control, taking into account the subjective assessment of pain. The study used: BPCQ – The Beliefs about Pain Control Questionnaire, CSQ – The Pain Coping Strategies Questionnaire and VAS – Visual Analog Scale. Examined 109 adults treated for cancer. The study show that four types of beliefs about the location of pain control using cluster analysis. Respondents patients differed from each other in the application of two strategies to cope with pain: ignoring sensations and declare cope.
słowa kluczowe:

lokalizacja kontroli bólu, strategie radzenia sobie z bólem, chorzy onkologicznie

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.