facebook linkedin twitter
 
eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Midkine u chorych dializowanych otrzewnowo

Ewa Koc-Żórawska
,
Jolanta Małyszko
,
Jacek S. Małyszko
,
Michał Myśliwiec

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 110–113
Data publikacji online: 2012/12/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Midkine to zasadowy czynnik wzrostowy wiążący się z heparyną. Jego ekspresja istotnie wzrasta w stanach zapalnych. Ma on własności plejotropowe, wykazuje aktywność w czasie proliferacji komórek, migracji, angiogenezy i fibrynolizy. Odgrywa rolę w ostrym uszkodzeniu nerek oraz w progresji przewlekłej choroby nerek. Wykazano wzrost jego stężenia w modelu doświadczalnym niewydolności nerek z towarzyszącym nadciśnieniem.

Cel: Ocena stężeń midkine u 22 pacjentów dializowanych otrzewnowo z powodu schyłkowej niewydolności nerek.

Wyniki: Stężenie midkine było istotnie większe u chorych dializowanych otrzewnowo niż w grupie kontrolnej. Nie wykazano istotnych różnic w stężeniu midkine pomiędzy pacjentami dializowanymi z cukrzycą i bez tego schorzenia, pomiędzy chorymi z nadciś­nieniem oraz z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego.

Wnioski: Chociaż wyniki badań eksperymentalnych są obiecujące, to jednak nie potwierdzono ich w badaniach klinicznych w różnych grupach pacjentów z chorobami nerek – od kłębuszkowych zapaleń nerek przez cukrzycową chorobę nerek do nefropatii nadciśnieniowej – oraz u osób leczonych nerkozastępczo.

Introduction: Midkine, a heparin-binding growth factor, regulates cell growth, cell survival, migration and anti-apoptotic activity in nephrogenesis and development. The pathophysiological roles of midkine range from the occurrence of acute kidney injury to progression of chronic kidney disease, often accompanied by hypertension, renal ischemia and diabetic nephropathy.

Aim: To assess midkine levels in patients on peritoneal dialyses due to end-stage renal failure.

Results: Midkine was significantly higher in peritoneally dialyzed patients when compared to the healthy volunteers. There were no statistically significant differences between diabetic and non-diabetic as well as hypertensive and normotensive dialyzed patients.

Conclusions: Despite promising experimental data on the role of midkine in renal pathology, its role must be proved or disproved in clinical studies, which are lacking up to date.
słowa kluczowe:

dializa otrzewnowa, cukrzyca, nadciśnienie, midkine

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.