eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
4/2014
vol. 18
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Powikłania neurologiczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w trakcie leczenia a występowanie następstw neuropsychologicznych po jego zakończeniu

Karolina Faber
,
Marzena Samardakiewicz
,
Joanna Zawitkowska
,
Agnieszka Zaucha-Prażmo
,
Ewa Dudkiewicz
,
Jerzy R. Kowalczyk

Psychoonkologia 2014, 4: 144–152
Data publikacji online: 2015/03/05
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Chemioterapeutyki stosowane w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci (ALL) mogą prowadzić do wystąpienia powikłań neurologicznych (centralnych i obwodowych). W grupie 1855 dzieci z ALL leczonych w Polsce protokołem ALL-IC 2002 u 250 (13,5%) doszło do ich wystąpienia. Celem badania była ocena związku między występowaniem powikłań neurologicznych a funkcjonowaniem neuropsychologicznym dzieci wyleczonych z ALL. Jako pilotaż przeprowadzono badania pacjentów z jednego ośrodka (Lublin). Opracowano baterię testów neuropsychologicznych, którymi przebadano 3 grupy: 1) dzieci wyleczone z ALL, u których w trakcie leczenia doszło do powikłań – grupa kliniczna (CG); 2) pacjenci w trakcie leczenia – grupa kliniczna prospektywna (PCG), 3) dzieci zdrowe dobrane wg wieku i płci (CtrG). W porównaniu ze zdrowymi dziećmi w obu grupach klinicznych stwierdzono obniżenie IQ. U dzieci wyleczonych z ALL, u których wystąpiły komplikacje neurologiczne, stwierdzono więcej specyficznych trudności neuropsychologicznych niż w pozostałych grupach. Dwoje z czworga dzieci z tej grupy miało zaburzenia o typie dysleksji. Uzyskane wyniki wymagają rozszerzenia o pacjentów leczonych w innych ośrodkach.

Due to chemotherapeutical agents used in ALL treatment protocols, the neurological toxicity can be observed. In a group of 1855 children with ALL treated according to the ALL-IC 2002 protocol, 250 (13.5%) cases of neurological (both central and peripheral) toxicities occurred. As a pilot study, only patients from the Lublin center entered the study. A battery of neuropsychological tests were administered in 3 studied groups: 1. Survivors with treatment-related acute neurological toxicities history – clinical (CG); 2. Patients during treatment – prospective clinical (PCG), and 3. Matched healthy controls (CtrG). The aim of our study was to evaluate the connection between the occurrence of neurological toxicities during treatment for ALL and neuropsychological late effects in children after treatment completion. We found a lower IQ level in both clinical groups as compared to healthy controls. In CG patients we found more specific neuropsychological difficulties than in PCG and controls. In 2 from 4 CG patients we diagnosed dyslexia-like disorders. Our findings need further research based on CG patients from other pediatric onco/hematology wards.
słowa kluczowe:

dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL), powikłania neurologiczne, następstwa neuropsychologiczne

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.