facebook linkedin twitter
 
eISSN: 2084-9877
ISSN: 1896-9666
Przegląd Kardiodiabetologiczny/Cardio-Diabetological Review
Bieżący numer Archiwum O czasopiśmie Kontakt Zasady publikacji prac
2/2012
vol. 7
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:

Artykuł oryginalny
Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej – doświadczenia jednego ośrodka

Paweł Kralisz
,
Marek Frank
,
Bożena Sobkowicz
,
Adam Łukasiewicz
,
Konrad Nowak
,
Agnieszka Tycińska
,
Hanna Bachórzewska-Gajewska
,
Tomasz Hirnle
,
Sławomir Dobrzycki

Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (2): 103–109
Data publikacji online: 2012/12/09
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Wstęp: Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (transcatheter aortic valve implantation – TAVI) jest alternatywną metodą leczenia ciężkiej, objawowej stenozy aortalnej u chorych z bardzo dużym ryzykiem operacyjnym. Zabiegi TAVI charakteryzują się dobrymi wynikami klinicznymi w obserwacji bezpośredniej i odległej.

Cel: Analiza danych klinicznych z leczenia pacejntów kwalifikowanych do przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej w obserwacji szpitalnej

Materiał i metody: Od kwietnia 2010 do maja 2012 roku w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku wykonano TAVI

u 22 pacjentów (średni wiek: 79,7 roku, logistic EuroSCORE: 23,2). Zabiegi przeprowadzono z dostępu udowego (n = 16) oraz przez­koniuszkowego (n = 6). Wykorzystano dwa typy zastawek: Edwards-Sapien (n = 18) oraz CoreValve (n = 4).

Wyniki: Sukces proceduralny uzyskano u 21 pacjentów (95%), a śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 9% (2 z 22). Pole powierzchni zastawki i maksymalny gradient przed zabiegiem i po nim wynosiły odpowiednio: 0,65 ±0,1 cm2, 99,1 ±27,1 mm Hg i 2,5 ±0,4 cm2, 15,8 ±4,4 mm Hg. Jedna chora (z zastawką dwupłatkową) zmarła w 27. dobie po operacji kardiochirurgicznej z powodu rozwarstwienia aorty w wyniku przesunięcia zastawki CoreValve do aorty wstępującej. W czasie hospitalizacji zmarł jeden pacjent z powodu niewydolności wielonarządowej w następstwie tamponady, po usunięciu elektrody endokawitarnej. Bezpośrednio po implantacji zastawki nie odnotowano niedomykalności +++ lub ++++. Nie było przypadków udarów, zawałów, wstrząsów kardiogennych ani nefropatii po zabiegach (z wyjątkiem pacjentów, którzy zmarli – niewydolność nerek jako składowa niewydolności wielonarządowej).

Wnioski: Przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej jest skuteczną metodą leczenia ciężkiej objawowej stenozy aortalnej

u pa­­cjentów niezakwalifikowanych do klasycznej operacji z powodu wysokiego ryzyka.

Introduction: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) is alternative treatment for high risk patients with severe, symptomatic aortic stenosis. The TAVI procedures are associated with good immediate and long-term outcomes.

Aim: To determine the success, complications, and survival of patients after TAVI during hospitalization in single center.

Material and methods: A cohort of 22 patients (age 79.7 years, logistic Euroscore 23.2) with severe aortic stenosis underwent TAVI procedures. The approach was femoral in 16 patients and transapical in 6 patients.

Results: Procedural success was achieved in 21 patients (95%). AVA and Pmax before and after the procedure were respectively: 0.65 ±0.1 cm2, 99.1 ±27.1 mm Hg and 2.5 ±0.4 cm2, 15.8 ±4.4 mm Hg. Hospital mortality was 9% (2/22). One patient (with biscupid valve) died on 27 day after cardiosurgery due to aortic dissection resulting from shifting CoreValve to ascending aorta. One patient died after tamponade and multi-organ failure 4 days after procedure. During hospitalization there was no severe aortic regurgitations, strokes, myocardial infarctions and contrast induced nephropathies (excluding patients who died, nephropathy as a component of multi-organ failure).

Conclusions: Transcatheter aortic valve implantation procedures in high risk patients not qualified for surgery is efficacious method of treatment for severe, symptomatical aortic stenosis.
słowa kluczowe:

stenoza aortalna, kwalifikacja, przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej, balonowa walwuloplastyka zastawki aortalnej, dostęp udowy i przezkoniuszkowy

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.