eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
2/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
więcej
 
 
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przystosowanie się do choroby u kobiet z nowotworem piersi przed mastektomią i po niej oraz przed zabiegiem oszczędzającym i po tym zabiegu

Agata Milik

Psychoonkologia 2013, 2: 50–55
Data publikacji online: 2013/11/18
Pełna treść artykułu
Pobierz cytowanie
ENW
EndNote
BIB
JabRef, Mendeley
RIS
Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
AMA
APA
Chicago
Harvard
MLA
Vancouver
 
Wstęp: Celem pracy było zbadanie sposobów przystosowania się do choroby nowotworowej u kobiet z rakiem piersi przed zabiegiem chirurgicznym i po nim oraz wpływu rodzaju zabiegu chirurgicznego na przystosowanie się do choroby nowotworowej.

Materiał i metody: Badanie zostało przeprowadzone z użyciem Skali Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej Mini-Mac oraz ankiety własnej konstrukcji. Badaniami objęto 42 kobiety z nowotworem piersi. U połowy z nich przeprowadzono amputację piersi (n = 21), a u połowy zabieg oszczędzający (n = 21). Pomiar przeprowadzono dwukrotnie – tydzień przed zabiegiem oraz 3 miesiące po zabiegu. Dane zebrano w okresie od lipca 2011 r. do marca 2012 r. Uzyskany materiał poddano analizie statystycznej, wykorzystując program SPSS.

Wyniki i wnioski: Pacjentki częściej stosują konstruktywne strategie radzenia sobie (styl ducha walki i pozytywne przewartościowanie) zarówno przed zabiegiem, jak i po nim. Osoby badane rzadziej stosują destrukcyjne strategie radzenia sobie po zabiegu niż przed zabiegiem. Nie występują istotne statystycznie różnice dotyczące strategii radzenia sobie z chorobą u pacjentek z rakiem piersi w zależności od przebytego zabiegu (mastektomia czy zabieg oszczędzający).

Background: The aim of the research was to explore mental adjustment to cancer in group of women with brest cancer before and after surgery as well as influence of type of surgery on mental adjustment to cancer.

Material and methods: The study was conducted with the use of The Mental Adjustment to Cancer Scale (Mini-Mac) and personal questionnaire on the sample of 42 women with brest cancer divided into two groups of surgeries (21 into a group of breast amputation and 21 into a group of breast conserving surgery). The research had two phases – first, one week before the surgery, second, three months after surgery. Data were collected between July 2011 and March 2012 and were statistically analysed utilizing SPSS.

Results and conclusions: No matter if patients were before or after the surgery, they use adaptive coping strategies (fighting spirit and cognitive avoidance) more often. Additionally, after the surgery, they use maladaptive coping strategies less frequently then before the surgery. No significant statistical differences were observed between the results of coping strategies of patients with breast cancer and the type of surgery (breast conserving surgery or mastectomy).
słowa kluczowe:

nowotwór piersi, amputacja piersi, zabieg oszczędzający, przystosowanie się do choroby nowotworowej

facebook linkedin twitter
© 2022 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.