eISSN: 1644-4116
ISSN: 1429-8538
Psychoonkologia
Bieżący numer Archiwum Artykuły zaakceptowane O czasopiśmie Rada naukowa Bazy indeksacyjne Kontakt Zasady publikacji prac
NOWOŚĆ
Portal dla onkologów!
www.eonkologia.pl
1/2013
vol. 17
 
Poleć ten artykuł:
Udostępnij:
streszczenie artykułu:
Artykuł oryginalny

Przywiązanie a strategie przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej w grupie kobiet z rakiem piersi

Beata Kozińska

Psychoonkologia 2013, 1: 1–9
Data publikacji online: 2013/10/11
Pełna treść artykułu Pobierz cytowanie
 
Celem artykułu jest ukazanie znaczenia przywiązania oraz mechanizmu regulacji emocji i dyspozycyjnego optymizmu dla uruchamiania strategii przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej w grupie 128 kobiet z rakiem piersi. Wykorzystano kwestionariusze: Skala Związku, Skala Przystosowania Psychicznego do Choroby, Skala Kontroli Emocjonalnej, Test Orientacji Życiowej. Ustalono, że wyższy poziom optymizmu dyspozycyjnego pozostaje w związku z niż­szą wartością preferencji strategii „zaabsorbowanie lękowe” i wyższymi wskaźnika­mi preferencji strategii „pozytywne przewartościowanie”. W przypadku osób

z lękowo-unikającym typem przywiązania nasilona kontrola ekspresji emocjonalnej lęku nasila prawdopodobieństwo uruchomienia strategii „zaabsorbowanie lękowe”, natomiast obniżenie kontroli ekspresji depresji zwiększa szanse uruchomienia strategii „duch walki” i „pozytywne przewartościowanie”. Dla osób tych korzystne jest także wzmacnianie optymistycznych przekonań, co w efekcie umożliwia obniżanie stresu fizjologicznego. Zaabsorbowany typ przywiązania przy obniżonej kontroli ekspresji emocjonalnej zwiększa szanse uruchomienia strategii „zaabsorbowanie lękowe” i strategii „bezradność/beznadziejność”,

a zmniejsza szanse uruchomienia strategii „pozytywne przewartościowanie”.

The main objective of the research was to apply the attachment theory to establish the importance of psychological predictors like emotional control and dispositional optimism, of the mental adjustment to cancer, in a group 128 women suffering from breast cancer. The following questionnaires were used: Relationship Questionnaire – RQ, Mental Adjustment to Cancer – MAC, Courtauld Emotional Control Scale, Life Orientation Test – LOT-R. Statistically, women with higher level of dispositional optimism, show lower level of strategy “anxious preoccupation” and higher level of strategy “positive reframing”. In a group of women with fearful attachment, the higher level of control of expression of anxious is, the more probably is activating of strategy “anxious preoccupation”, and the lower level of control of expression of depression is, the more probably is activating of strategies “fighting spirit” and “positive reframing”. It is positive to women fearful attached to strength positive beliefs, which in result make physiological stress lower. Preoccupied attachment with lower level of control of emotional ex­pression makes more probably activating of strategy anxious preoccupation and helpless-hopeless and less probably activating of strategy “positive reframing”.
słowa kluczowe:

przywiązanie, kontrola emocji, optymizm dyspozycyjny, przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej, choroba nowotworowa piersi

facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o.
Developed by Bentus.